Stora skattedagen

I nätet
 • Företagarna i Finland
 • Kust-Österbottens Företagare
 • Korsnäs Företagare rf
 • Malax Företagare

Du får under vår traditionella skattedag en rejäl genomgång av alla skattenyheter för 2022 och en fördjupning i aktuella områden med våra främsta skatteexperter. Du blir även uppdaterad på de viktigaste nyheterna på närliggande områden som redovisning, moms och personal.

Kom alltså med på en skattedag där KPMG och E&Y på svenska ger den nyaste informationen om beskattning och bokföring åt företagarna. Vi genomför Stora Skattedagen på Teams online.

Program och tidtabell

kl 9.05 – 9.45
Aktuella bokföringsfrågor (Jonas Backlund, E&Y)

 • Bokföringsnämndens utlåtande 2021
 • Kassabokföring
 • Bokföringsbrott
 • Bokföring av stöd

kl 9.50 – 10.45
Bildande av Holdingbolag (Christoffer Granholm, E&Y)

kl 11.15 – 11.45
Aktuellt om mervärdesbeskattningen (Andreas Johannsson, KPMG)

kl 11.50 – 12.15
Aktuellt inom inkomstbeskattningen för företag (Fredrik Fagerholm, KPMG)

 • Aktuell rättspraxis
 • Distansarbete
 • Cykelförmåner och andra aktuella förmåner
 • Bokföring av stöd

kl 12.20 – 13.00
Ekonomiska arbetsgivarbegreppet (Jannica Boucht & Fredrik Fagerholm, KPMG)

 • Sverige
 • Finland
 • Utnyttjande av underleverantörer

Anmäl dig här