Summerbreak goes Kvarken Talks – Årets unga företagare i Kust-Österbotten premieras i Villa Sandviken

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

I samband med Kvarkenfest arrangerar Kvarkenrådet Kvarken Talks evenemanget i Villa Sandviken – ett mingel- och diskussionstillfälle med representanter för företagare, näringslivet, kulturen och den offentliga sektorn. Under det fyra timmar långa evenemanget varvas mingel, musikuppträdanden med korta paneler om regional attraktionskraft, exportsatsningar och EU:s betydelse för regionen.

Under evenemanget premieras även årets unga företagare i Kust-Österbotten – En ung företagare som varit framgångsrik och innovativ inom sin egen bransch och visat exceptionell attityd till företagande. Årets unga företagare måste vara under 37 år och hen måste ha drivit företaget i minst tre år. Företaget måste ha förutsättningar till fortsatt framgångsrik verksamhet och en god ekonomi.

Kust-Österbottens Företagare bjuder in 20 av regionens unga företagare till Kvarken Talks. Detta är ett gyllene tillfälle att träffa etablerade företagare från bägge sidorna av Kvarken. Vi delar dessutom ut fyra biljetter till kvällens Kvarkenfest på Elisa stadion åt alla inbjudna unga företagare. Vi fyller platserna i anmälningsordning. Anmäl dig på adressen hippi.hovi@yrittajat.fi och kom med och mingla, göra business och lära dig nya saker. 

Pris
Avgiftsfritt
Plats
Sandviksparken, 65100 Vasa