Kust-Österbottens Företagare
  • Utbildningar och seminarier

Välfärdsområdet kommer – vad ändras?

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Österbottens välfärdsområde och Kust-Österbottens Företagare bjuder in regions företagare inom social- och hälsovårdsbranschen till en gemensam diskussionskväll.

Du kan delta fysiskt i Silverias Auditorium, Krutkällarvägen 4, Vasa eller på distans via Teams (länken skickas senare åt de anmälda)

Program:

Mötets öppnande och aktuellt i beredningen av Österbottens välfärdsområde

– direktör Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde

Företagarnas förväntningar om samarbetet med

– direktör Harri Jaskari, Företagarna i Finland rf

– verkställande direktör Ulla-Maija Rajakangas, Välmåendebranschen HALI rf

– styrelseordförande Erkki Rintala, Vaasan Senioripalvelu Oy

Principer för serviceproduktionen och samarbetet med företag inom Österbottens välfärdsområde            

– sektordirektörerna Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Pia Vähäkangas samt strategidirektör Mats Brandt, Österbottens välfärdsområde

Diskussion kring utvecklande av samarbetet

Sammanfattning  och hur vi går vidare

– direktör Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde   

Du har möjlighet att ställa frågor på förhand via webropollänken.

Evenemanget är tvåspråkigt och interaktivt.

Välkommen!

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Silveria Auditoriet, Krutkällarvägen 4. 65100 Vasa