Företagarna i Finland

Vasa Företagares årsmöte

 • Företagarna i Finland
 • Kust-Österbottens Företagare
 • Vasa Företagare

Välkommen på Vasa Företagares årsmöte, som hålls i Bock’s Corner Brewerys Ladan-utrymme onsdagen den 8 november 2023 med start kl. 18. Endast Vasa Företagares medlemmar kan delta i årsmötet. Du kan kontrollera din lokalförening med hippi.hovi@yrittajat.fi.

På årsmötet väljs en ny ordförande och styrelsemedlemmar för Vasa Företagare. Ordförande- och styrelseperioden kan vara i 3 x 2 år, det vill säga högst 6 år. För närvarande har Vasa Företagare nio medlemmar i styrelsen, varav fem fortsätter till år 2024. Antalet medlemmar i den nya styrelsen besluts på årsmötet, och det finns lediga platser.

Ta dig tid att bekanta dig med uppgifterna och mod att söka!

Som ordförande för Vasa Företagare kommer du att leda en aktiv förening bestående av över 800 medlemsföretag och dess styrelse.

Ordförandens uppgifter inkluderar bland annat:

 • Organisera och leda styrelsen och dess verksamhet
 • Representera föreningen
 • Leda styrelsemöten
 • Organisera arbetet med strategi, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Bära ansvar och övervaka föreningens ekonomi

Som styrelsemedlem har du möjlighet att:

 • Främja lokal företagsverksamhet
 • Samarbeta med utbildningsinstitutioner
 • Organisera evenemang
 • Utveckla föreningens verksamhet
 • Delta i nationella evenemang arrangerade av Finlands Entreprenörer

Anmäl ditt intresse ordförande eller styrelsemedelm här.

Förhandsansökningen för ordförande- och styrelseval avslutas den 25 oktober 2023. Du kan också kandidera på plats vid årsmötet.

Anmäl dig till årsmötet på länken nedan senast 5.11.2023. Varmt välkommen!

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Gerbyvägen 16, 65230 Vasa