Kust-Österbottens Företagare
  • Fritid och fester

Vi minigolfar!

  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Vasa Företagare

Vasa Företagare ordnar onsdagen den 7.6 kl 18:00 – 20:30 en gratis minigolfkväll för sina medlemmar och deras familjer.

Välj den tid som passar dig bäst när du anmäler dig (18:00-19:00, 18:30-19:30, 19:00-20:00, 19:30-20:30) och anmäl dig själv och dina familjemedlemmar. Antal deltagare är max 6 personer per familj. Ange antalet deltagare inklusive dig själv i startalternativet nedan. På så sätt finns det tillräckligt med spelutrustning för alla.

Vänligen registrera dig senast den 4.6.2023.

Evenemangets plats och adress: Botnia Minigolf, Uddnäsvägen, 65170 Vasa.

Vi hoppas få se dig och din familj i en avslappnad ”no-work”-anda på banorna på Vasklot!

Anmäl dig här