Heders- och förtjänsttecken

Företagarna i Finlands företagar- och förtjänstkors är ett utmärkt sätt att komma ihåg en person som länge arbetat som företagare eller arbetstagare.

För företagare som belönas för organisationsförtjänster finns Företagarna i Finlands förtjänsttecken. Medlemsmärket är ett tecken på att man är medlem i företagarorganisationen.

Du kan använda Företagarna i Finlands adresser för att gratulera, uppmuntra eller kondolera.

Ansökningsblanketter och närmare upplysningar:

Blanketterna skickas till medlemsorganisationen eller Företagarna i Finlands kansli:

PB 999, 00101 Helsingfors

Erkännande för arbetet