Förtjänstprodukter

Företagarna i Finlands företagar- och förtjänstkors är ett utmärkt sätt att ihågkomma en person som länge arbetat som företagare eller arbetstagare.

För företagare som belönas för organisationsförtjänster finns Företagarna i Finlands förtjänsttecken.

Medlemsmärket är ett tecken på att man är medlem i företagarorganisationen.

Du kan använda Företagarna i Finlands adresser för att gratulera, uppmuntra eller kondolera.

Ansökningsblanketter och närmare upplysningar:

Blanketterna skickas till medlemsorganisationen eller Företagarna i Finlands kansli:
PB 999, 00101 Helsingfors
Närmare info: Päivi Korhonen, telefon 09 229 229 15,
e-post paivi.korhonen@yrittajat.fi

Läs mera om förtjänstprodukter (på finska):