Karleby Företagare

Kontaktuppgifter

Lokalföreningens styrelse gör besluten gällande den lokala verksamheten. Tag gärna kontakt, om du vill ha mera information om verksamheten eller veta mer om intressebevaknings arbetet som vi gör för företagarna.

Karleby Företagare styrelse

Olli Lindkvist

Ordförande
Linex-Boat Oy
Puheenjohtaja

Gina Tallqvist

Sekreterare
Tallqvist Oy Ab
Sihteeri

Marvin Kiviniemi

Sekreterare
Pyöräliike Lybäck Oy
Sihteeri

Minna Salin-Kivimäki

Marketing & Communication Group Marco Oy
Jäsen

Sari Jukonen

Viceordförande
Hotel Kokkola/Wiklöf Hotel Services Ab Oy
Varapuheenjohtaja

Tommi Martikainen

Viceordförande
Avoin Yhtiö Team Martikainen
Varapuheenjohtaja

Regionkontorets kontaktuppgifter