Om oss

Karleby Företagare rf. är en av 22 lokalföreningarna inom Mellersta Österbottens Företagare. Föreningen grundades 15.4.1935 och vi har totalt 528 medlemsföretag (10/2021). Karleby Företagare är en företagar- och näringslivspolitisk förening, för företag som är verksamma i staden och företag i privat ägo. Vi övervakar företagarnas och företagens verksamhets- och ekonomiska förutsättningar.

Lokalföreningens viktigaste uppgift är att representera våra medlemmar, i de sammanhang där det görs beslut som berör företagarna och företagsverksamheten i staden. Vi tar hand om våra medlemmar genom att ordna skolningar, sammanträdanden och rekreations- och fritidsevenemang.