Kronoby Företagare rf Mellersta Österbottens Företagare

Kontaktuppgifter

Vårt mål är att skapa en förening som verkar för Kronoby företagares välmående. Vi tror nätverkande är viktigt för välmåendet och vi ordnar olika kurser och evenemang.´Välkommen med på våra evenemang och med i verksamheten!

Styrelsen – tag gärna kontakt!

Ordförande
Evalis Sundkvist, Elsa Möbel, 040 8316 258 kronoby@yrittajat.fi

Viceordförande
Ida Hongell-Nyman, Nymans Beställningsbageri Kb, 050 524 6796, nymansbageri@hotmail.com

Sekreterare
Malin Timmerbacka, Krearte, 044 562 5465, malintimmerbacka@jannevartia

Ekonomiförvaltning
Juha Enlund, E & D Enlund Ab, 040 654 0941, juha.e.enlund@gmail.com

Samarbete med kommunen och Concordia
Juha Enlund, E & D Enlund Ab, 040 654 0941, juha.e.enlund@gmail.com
Tommi Pulkkinen, Alavetelin Oy Avo-Met Ab, 040 755 5994, info@avomet.fi
Tony Kujala, Oy Team Kujala Ab, 0400 663 892, tony.kujala@elisanet.fi

Information och kommunikation
Malin Timmerbacka, Kreate, 044 562 5465, malintimmerbacka@gmail.com
Monica Ahlsved, M Focus, 041 431 4329, monika@mfocus.fi

Evenemang
Ida Hongell-Nyman, Nymans Beställningsbageri Kb, 050 524 6796, nymansbageri@hotmail.com
Margareta Selkälä, Klippotek Margareta, 050 511 9931, margaretaselkala@outlook.com
Annika Dahlvik, Hälls Garage Ab, 050 353 9369, annika@hallsgarage.fi