Medlemsförmåner
Åbo yrkeshögskola

Kortkurser

Åbo yrkeshögskola utbildar topproffs med praktisk expertis. Låt oss tillsammans kavla upp ärmarna och utveckla din organisations kompetens. Medlemsföretagen får 10 procent rabatt på kortkurserna (högst 3 dagars kurser).

Läs mer på www.turkuamk.fi/tyoelamapalvelut