Seniormedlemskap

Seniormedlemskapet gör det möjligt för medlemsföretagare som inte längre idkar aktiv företagsverksamhet att vara kvar i företagarorganisationen.

Seniormedlemmarna är en viktig resurs för organisationen. De har mycket värdefull erfarenhet och kunskap som de kan förmedla till yngre företagare.

Villkor för seniormedlemskap:

Lokalföreningarna behandlar sitt områdes ansökningar om seniormedlemskap. Personer som varit företagare kan fortsätta medlemskapet som seniormedlem om följande villkor uppfylls:

  • företagaren har slutat sin företagsverksamhet och uppfyller inte längre kriterierna för ordinarie medlemskap
  • personen eller hens makes företag har tidigare varit medlem i lokalföreningen

Seniormedlemmar får:

  • tidskrifterna Yrittäjä och Företagare
  • rådgivningstjänster på numret 09 229 222
  • elektroniska nyhetsbrev
  • inbjudningar till evenemang
  • medlemsförmåner: bränslerabatt på Teboil och Neste samt försäkringsförmåner i Fennia

Seniormedlemskap kostar 50 euro per år.

Kom med i seniorverksamheten och fortsätt trivas i gott sällskap!

Fråga din lokalförening eller regionala förening.