Stödmedlemskap

Lokalföreningar, distriktsorganisationer och centralorganisationen kan som stödmedlemmar ha privatpersoner och samfund som inte uppfyller kriterierna för ordinarie medlemmar.

Stödmedlemmar får medlemspost (nyhetsbrev, tidskrifter) när de registreras i Företagarna i Finlands medlemsregister.

Fråga din lokalföreningarn eller regionala förening.