18.5.2022 Nyhet

Närmare 10 000 företagare svarade: kommuner får beröm för infrastrukturen, kritik för offentlig upphandling

Kommunerna klarar sig bäst gällande skötseln av infrastrukturen och sämst i fråga om upphandlingspolitiken, visar Företagarnas kommunbarometer, som Företagarna i Finland låtit genomföra.