29.1.2023 Nyhet

Ny företagarförening i Nykarleby

En grupp företagare i Nykarleby grundar en ny företagarförening. Den nya föreningen inleder sin verksamhet under vårvintern. Ambitionen är att erbjuda nejdens företagare en…