14.5.2024 Nyhet

Närmare 10 000 företagare svarade – kommunerna får beröm för företagstjänsterna, kritik för offentlig upphandling

Kommunerna klarar sig bäst i skötseln av företagstjänster och sämst i fråga om upphandlingspolitiken. Det visar Företagarnas Kommunbarometer, som Företagarna i Finland låtit genomföra.…