8.8.2022 11:23
Nyhet

Företagarna har i snitt två veckor semester i sommar

Att jobba på sommaren när de flesta går på semester, är verkligheten för många av Finlands småföretagare. Företagarna i vårt land har i snitt två veckor semester under sommaren och en vecka under resten av året. Knappt nio procent av företagarna har ingen semester alls.

Endast trettioen procent av företagarna kan vara lediga i minst fyra veckor. Andelen har minskat med fem procent jämfört med år 2020.

Uppgifterna framgår ur en färsk statistik en kartläggning gjord av Kantar TNS Oy för Företagarna i Finland. Några större förändringar har inte skett om man jämför med en likadan studie för ett par år sedan. 1013 företagare besvarade enkäten. Fördelningen är representativ för småföretagsstrukturen i Finland.

Trots det här anser över hälften, femtiotvå procent,av företagarna som svarat på enkäten, att de kan ta tillräckligt mycket ledigt. Andelen har vuxit en aning under de två senaste åren.

Att Finlands småföretagare inte tar ut semester kan vara gynnsamt för att hålla i gång ekonomin på kort sikt – inte minst när kris följer på ny kris. På längre sikt är det däremot viktigt att även företagare kan ha semester. Grundtanken med semester är att få tid att koppla av, samla kraft och energi för att kunna fortsätta prestera på en hög nivå över tid.

När anställda går på semester fortsätter alltså många företagare att jobba. Möjligheten att ta ut semester utan att jobba fördelar sig väldigt ojämt i vårt land.

– Det är oroväckande att företagare inte lyckas ha semester eftersom det är viktigt med tanke på välmåendet, men också med tanke på att man borde kunna utveckla företaget. De främsta utmaningarna som företagare kämpar med när de vill ta ut semester har att göra med att det kan vara svårt att hitta vikarier. Det kan också helt ur ett ekonomiskt perspektiv vara svårt att ta en rejäl semester, säger Henrik Wikström som är sakkunnig i näringslivsfrågor på Företagarna i Finland.

Svårt att ta ledigt under sommarsäsongen

Många företagare, speciellt inom restaurang- och turismbranscherna, anser att de inte kan fira semester mitt under högsäsongen. För många är sommaren helt avgörande för företagets framgång.

Restaurang- och turismbranschen kämpar även med personalbrist. Många tidigare anställda har bytt bransch under pandemin. Företagarna är tvungna att själva överlappa bortfallet. På sommaren då det finns sommargäster kan de inte välja att hålla stängt på grund av personalbrist.

Det kan verka konstigt att företagarna ändå verkar orka bättre i ett läge då semestrarna krymper. För några år sedan upplevde över tjugo procent av företagarna att de var överarbetade eller nära att bli utbrända. Nu har den andelen sjunkit till sjutton procent.

Henrik Wikström ser ändå en del orsaker som kan förklara det här.

– Företagen är i dagsläget är mer medvetna om vilka stödkanaler som finns ifall man känner att orken tryter. En annan förändring är att allt fler företagare klarar av att bättre balansera sin arbetsmängd än tidigare. Kortare arbetsdagar kan kompensera för kort semester.