Ännu i höst hinner du ansöka om utvecklingstjänster som NTM-centrelarna beviljar på normalt sätt

I regeringsprogrammet har det skrivits in att de utvecklingstjänster som NTM-centralerna beviljar små och medelstora företag dras in i början av 2024. NTM-centralerna har ännu inte exakt information om de praktiska åtgärderna och den exakta tidtabellen för nedläggningen. NTM-centralerna informerar om hur nedläggningen framskrider allteftersom man får säker information. Enligt nuvarande uppgifter kan man ännu ansöka om utvecklingstjänster på normalt sätt under hösten.

Enkelt att ansöka

Det är enkelt att ansöka om tjänsterna och NTM-centralerna behandlar ansökningarna inom cirka två veckor. Tjänster som beviljats i år kan ännu genomföras under början av 2024. Finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag ger råd om hur företag ansöker om tjänsten på numret 0295 024 800 och per e-post pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi.

NTM-centralens stöd för anskaffning av tjänsten har uppgått till 80 procent

NTM-centralerna har erbjudit SMF-företag utvecklingstjänster genom att bevilja stöd för anskaffning av analys-, konsult- och utbildningstjänster av konkurrensutsatta serviceproducenter. NTM-centralens stöd för anskaffning av tjänsten har uppgått till 80 procent. Med hjälp av tjänsterna har företagen enkelt och snabbt kunnat utveckla sin verksamhet till rimliga kostnader.

Det är i synnerhet mikro- och småföretag som har använt tjänsterna till exempel för att utveckla internationaliseringsberedskapen, bereda omfattande utvecklings- och investeringsprojekt och bereda ägarbyten.

År 2022 beviljade NTM-centralerna utvecklingstjänster till 3 800 företag för 17,6 miljoner euro.