1.10.2021 10:53
Nyhet

Äntligen ett tak för indrivningskostnaderna – “Helt fantastiskt för företagarna”

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att ett kostnadstak fastställs för indrivningskostnaderna. – Det här är helt fantastiskt särskilt för småföretag, säger direktör Janne Makkula från Företagarna i Finland. Organisationen har redan länge krävt att man måste ingripa i stora indrivningskostnader.

– Under årens lopp har många småföretagare varit tvungna att betala anmärkningsvärt höga kostnader på grund av bristfällig lagstiftning. Företagarna i Finland har redan länge krävt ändringar i lagstiftningen, säger direktör Janne Makkula.

För konsumenter har det redan länge funnits ett kostnadstak för indrivning.

Arbetsgruppen lämnade in sitt betänkande om indrivningsverksamheten den 17 september. Utöver rimligare indrivningskostnader föreslås även en del andra åtgärder som ska göra indrivningen, särskilt riktad till småföretag, mer skälig än den är nu.

Företagarna har lyft fram att även utskick av flera indrivningsbrev eller krav i mycket snabb takt också ökar kostnaderna, utöver det som de höga indrivningskostnaderna i sig medför.

– Även för små kapital har indrivningsbyrån kunnat fakturera företagarna kostnader på flera hundra euro för ett indrivningsbrev. Situationen har inte varit rimlig på flera år, säger chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen som representerat Företagarna i Finland i arbetsgruppen.

Reformen gynnar även företag i borgenärsställning.

– Då kostnaderna som gäldenären ska betala till indrivningsbyrån är rimliga får borgenären sina fordringar snabbare och mer säkert, säger Toivonen.

Ändringar även i trattaindrivningen

Arbetsgruppen föreslår även ändringar i trattaindrivningen. Tratta, dvs. en betalningsuppmaning med hot om offentliggörande, är en indrivningsmetod som används vid företagsindrivning. Enligt förslaget ska tidsfristen för trattaindrivning och protesterande förlängas från den nuvarande. Trattaindrivning är ur företagarens och företagets synvinkel en sträng indrivningsmetod eftersom den utan myndighetsbehandling orsakar en betalningsanmärkning för mottagaren.

– Förslaget är bra eftersom företaget har kunnat få en betalningsanmärkning bara för att till exempel Postis utdelning inte har fungerat så snabbt som förväntat. I vissa fall har trattan aldrig anlänt till gäldenären. Situationen har varit ohållbar för många företag och företagare, säger Toivonen.

Grundläggande tjänster ska tryggas

Företagarna i Finland anser att man som följande steg genom lagstiftning måste trygga småföretagens tillgång till tjänster som är nödvändiga för näringsverksamheten, såsom bank-, försäkrings- och datatjänster.

– Regeringen gav riktlinjer om detta i halvtidsöverläggningen och nu borde dessa genomföras. Om man efter ett misslyckande inte får till exempel ett bankkonto eller en försäkring går man miste om resurser och förlorar arbetsinsatser. Det har Finland inte råd med. Att stöda företagsamhet är också smart arbetskraftspolitik, konstaterar Janne Makkula.

Bild: Getty Images

Tidningens redaktion