Row of blue European Union flags in Brussels. The blue flags have twelve yellow stars depicting the original number of member states
9.6.2024 10:10
Nyhet

Använd din röst i dag!

Valdagen är här och vallokalerna runt om i landet har slagit upp dörrarna. Röstningen avgör vilka politiker som ska representera Finland i Europaparlamentet under de kommande fem åren.

Vallokalerna är öppna till klockan åtta på kvällen. Röstningen får dock inte avslutas innan alla som har infunnit sig på plats före stängningsdags har fått rösta.

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickats till röstberättigad per post eller i Suomi.fi -tjänsten.

Långt över hälften av lagstiftningen är gemensam för Europa

Finsk politik och EU-politik är inte längre två olika saker. Ibland sägs det att EU-valet till och med är viktigare än det finska riksdagsvalet, eftersom långt över hälften av den viktigaste lagstiftningen är gemensam för Europa.

Många av de problem som små och medelstora företag i Europa brottas med är gemensamma. I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand.

– Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Paraplyorganisationen SMEUnited har en viktig roll

Att tackla de många utmaningar företagen står inför är ingen liten sak. En viktig form av samarbete är arbetet i SMEUnited, den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag.

Den samlar 12 miljoner europeiska små och medelstora företag i mer än 30 nationella organisationer. Petri Salminen, är ordförande både för Företagarna i Finland och SMEUnited.

– Under de kommande åren kommer Europa att stå inför viktiga beslut inom områden som konkurrenskraft, försvar och klimatlösningar. Företagarna i Finland bör spela en stark roll i att påverka dessa beslut genom ett brett inhemskt och europeiskt samarbete, säger Salminen.

Företagarna i Finlands EU-valprogram

Under den kommande EU-perioden 2024–2029 har Företagarna i Finland förbundit sig att presentera lösningar för att bygga ett mer funktionellt och konkurrenskraftigt Europa. En del av lösningarna förs fram i Företagarna i Finlands EU-valprogram.

Vi ser till att de små och medelstora företagens perspektiv beaktas i lagstiftningsprocessen inom EU. Vi ger råd och informerar om hur lagarna skall tillämpas i det finländska samhället. Målet bör vara en bättre och effektivare lagstiftning som är målinriktad, effektiv, konsekvent och begriplig.

Att rösta är alltid viktigt. En viktig målsättning för Företagarna i Finland är att bidra till en konstruktiv EU-debatt och därmed öka intresset och valdeltagandet. Bryssel beslutar om många frågor som påverkar företagare – det är värt att utforska alternativen och rösta på personer som är positiva till företagande. Använd din röst om du inte redan har förhandsröstat!

Europaparlamentsvalet ordnas den 6–9 juni 2024 och i Finland är EU-valdagen söndagen den 9 juni. I valet väljs totalt 720 ledamöter och från Finland väljs 15 ledamöter för nästa femåriga mandatperiod.