14.8.2023 13:10
Nyhet

Arbetsgivarens ersättning för anställdas familjeledighet kommer att sänkas – ”Det försvagar framför allt unga kvinnors ställning”

Regeringsprogrammets skrivning om att sänka familjeledighetsersättningen som betalas till arbetsgivaren väcker förargelse bland företagarna.

– Det är fel riktning att gå. En sänkning av ersättningen kan försvaga framför allt unga kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den nuvarande ersättningen på 2 500 euro täcker inte heller alla kostnader som graviditet och familjeledighet medför för arbetsgivaren, säger Företagarna i Finlands sakkunnige Albert Mäkelä.

Juha Sipiläs regering beslöt om en engångsersättning för kostnaderna som familjeledigheterna medför. Arbetsgivaren har sedan maj 2017 kunnat ansöka om en ersättning på 2 500 euro från FPA då en kvinnlig arbetsgivare går på moderskapsledighet med lön.

Petteri Orpos regeringsprogram har det nu skrivits in att engångsersättningen sänks till 1 500 euro.

Enligt Mäkelä borde kostnaderna som föräldraskapet medför fördelas mer jämnt i samhället.

– Det är inte rätt att en arbetstagares graviditet faller på enskilda arbetsgivarföretagares axlar, säger Mäkelä.

Löneutbetalning för familjeledighet grundar sig på kollektivavtal. Det gör regeringens val av metoder för att utjämna kostnaderna för familjeledigheten begränsade, enligt Mäkelä.

– Den nuvarande ersättningen har varit en nödvändig hjälpande hand särskilt för små företag.

En obegriplig försämring

Finlands Företagarkvinnors ordförande Katja Rajala skrev förra veckan på organisationens webbsidor att planerna på att sänka familjeledighetsersättningen är en ”obegriplig försämring i en tid där sysselsättning och ett jämställt arbetsliv på alla sätt ska främjas”. ”Kostnader relaterade till föräldraskapet måste fördelas mer rättvist i framtiden i stället för att endast kvinnors arbetsgivare tar hand om räkningen”. 

– Riktningen borde vara en helt annan i en tid där verksamhetsförutsättningarna för företagande och sysselsättning ska stärkas, säger Rajala från Företagarkvinnorna.

– Anställning av kvinnor får inte förknippas med tanken på att det medför mer kostnader än att anställa en man. Nedskärningen försvagar unga kvinnors ställning i rekryteringssituationer, skrev Finlands Företagarkvinnors vd Carita Orlando i en insändare i Helsingin Sanomat.

Små företag ansöker mindre

Enligt FPA:s relativt nya undersökning betalas familjeledighetsersättningar mest ut i euro till stora arbetsgivare och kommuner. Dessutom koncentreras dessa. Drygt 40 procent av familjeledighetsersättningarna har betalats till de hundra arbetsgivare som fått mest ersättning.

Undersökningen visar att 80 procent av arbetsgivarna sysselsatte under fem arbetstagare, men endast fem procent av arbetsgivarna som erhållit familjeledighetsersättning tillhörde denna grupp. Även då man tittar på omsättningen går ersättningarna till större företag.

– Det här fungerar inte riktigt som det kanske var tänkt från början. Små företag ansöker inte om dessa även om de skulle ha rätt till ersättning, säger direktör Janne Makkula från Företagarna i Finland.