Bedrägeri
19.10.2021 10:51
Nyhet

Bankbedrägerier blir allt vanligare: Läs dessa anvisningar noggrant

Bedrägerier som utförs i bankernas namn har blivit vanligare under det senaste året. Polisen varnade för bedrägerier tidigare i september och även Cybersäkerhetsbyrån uppmanar finländare till försiktighet.

I september berättade vi om resultatet från Företagargallupen enligt vilken kring hälften av finländska företag blivit utsatta för bedrägerier. Bland företag som sysselsätter över tio personer hade närmare två tredjedelar blivit utsatta för bedrägerier eller försök till bedrägerier.

Under våren och sommaren avslöjade polisen fall av cyberbedrägeribrott där cyberbrottslingarna fiskar efter nätbankskoder för missbruk. För att ingripa i bedrägerierna har polisen inrättat en nationell utredningsgrupp.

Fallet i fråga är relaterat till bedrägerier som begåtts i bankernas namn. I fallen har brottslingarna lagt beslag på offrets nätbankskoder och därefter överfört medel från offrets konto. Enligt polisen har gärningarna riktat sig mot flera finska banker och deras kunder. Under det gångna året har polisen registrerat kring 700 brottsanmälningar i fallet.

Till en början var det äldre personer som utsattes för phising och ekonomisk skada men allteftersom fenomenet framskred utsattes även andra åldersgrupper för brottslingarna. Enligt polisen uppgår brottsskadan till närmare sju miljoner euro.

Ladda ner Företagarna i Finlands guide Torju huijaukset (bekämpa bedrägerier) på finska.

Så görs bedrägerier

Brottslingarnas taktik följer ofta samma mönster. I det första skedet försöker de fiska efter nätbankskoder med hjälp av sökmotoroptimering eller genom att skicka ett textmeddelande eller en e-postlänk. Genom dessa metoder kan offret omedvetet logga in på brottslingens plattform istället för i nätbanken och brottslingen får då reda på offrets nätbankskoder.

I det andra skedet tar brottslingen över nätbankskoderna. Polisen har identifierat två centrala tillvägagångssätt. Det första är att lägga till kapitalöverföringar till listan för “väntande betalningar” där det omedvetna offret bekräftar betalningen med sina egna bankkoder då hen senare försöker logga in via den falska plattformen till sin egen nätbank. Det andra sättet är mer avancerat: Där lägger brottslingen till sin egen enhet till listan över godkända enheter och då kan brottslingen själv godkänna betalningen.

Så kan du undvika bedrägerier

1. Logga inte in i din nätbank via länkar som kommit per textmeddelande eller e-post eller via sökresultat från sökmotorer.

2. Spara den korrekta adressen till din nätbank i din webbläsare; som bokmärke eller favorit.

3. Din egen banks mobilapp är att föredra eftersom den är det säkraste alternativet.

4. Om du misstänker att brottslingar har fått tag på dina nätbankskoder eller om du märker obehöriga inkommande eller utgående betalningar är det viktigt att först kontakta banken och därefter göra en brottsanmälan.

5. Skriv alltid bankens hela adress i webbläsarens adressfält.

6. Gå inte till bankens webbsidor via resultaten som sökmotorn visar.

Läs om elektronisk identifiering  på Cybersäkerhetscentrets sidor.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen