16.5.2023 06:54
Nyhet

Beslutsfattarna får direkt information om företagarnas vardag

Kust-Österbottens Företagare har under de senaste veckorna fört samman riksdagsledamöter och företagare. Alla sex riksdagsledamöter från vårt område har tilldelats en namngiven kontaktperson. Tanken är att dessa företagare under hela valperioden berättar för beslutsfattarna om konkreta utmaningar i företagarnas vardag. Företagaren får i sin tur information om aktuella ämnen som riksdagen behandlar som berör företagare.

– Företagandets betydelse accentueras under den kommande valperioden eftersom Finland behöver tillväxt och den största tillväxtpotentialen finns i privatägda företag. Den namngivna företagaren stöder riksdagsledamotens arbete genom viktigt informationsutbyte på gräsrotsnivå, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare.

Under de två tidigare valperioderna har beslutsfattarna träffat sina namngivna kontaktpersoner med jämna mellanrum.

– Det har visat sig vara ett fungerande system. Det är av yttersta vikt att företagarnas röst hör riksdagen och att riksdagsledamöterna har kännedom om företagarfältet i nejden, berättar Magnus Sundell, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Riksdagsledamöterna på Kust-Österbottens Företagares område och deras namngivna företagare.

Kim Berg, SDP – Tanja Davidov, T:mi Tanja-Maria Davidov
Matias Mäkynen, SDP – Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare
Anders Norrback, SFP – Magnus Sundell, Oy Black Label Bytes Ab
Mikko Ollikainen, SFP – Satu Wivolin, Wicon Oy
Anne Rintamäki, Sannf – Nelly Koitto, Blomsteraffär – Wasaflorist – Kukkakauppa
Joakim Strand, SFP – Jenni Parpala, Kiffel Pesula Oy