23.4.2024 20:59
Nyhet

Dags att rikta blicken mot EU-valet

I juni är det EU-val. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska framtiden. Det är ett ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut.

Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala.

EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har många viktiga nationella frågor också en europeisk infallsvinkel. Finsk politik och EU-politik är inte längre två olika saker.

Ibland sägs det att EU-valet till och med är viktigare än det finska riksdagsvalet, eftersom långt över hälften av den viktigaste lagstiftningen är gemensam för Europa. Även om världen kan se annorlunda ut i östra Finland eller italienska Sicilien, är många av de problem som små och medelstora företag i Europa brottas med gemensamma.

Demokratin, rättsstatliga principer och ekonomiska utmaningar oroar

De senaste årens kriser har på samma gång fört européerna närmare varandra och splittrat oss. Genom snabba och enade beslut har EU visat sin förmåga att hantera den osäkerhet som orsakats av covidpandemin, klimatkrisen och inte minst av Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

Men samtidigt växer en djupare oro för EU:s framtid fram i debatten. Idag ser vi tyvärr tecken på tillbakagång i många EU-länder vad gäller grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer. Det är oroande och riskerar att skada EU:s sammanhållning och handlingskraft.

Det gäller även de ekonomiska utmaningarna, inte minst förlusten av den europeiska konkurrenskraften, som minskat med alla mått mätt. EU:s svar på många av dessa utmaningar har ofta varit reglering, som varit mycket detaljerad. Styrningssystemet har inte fungerat så bra som man hoppats.

I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand. Att tackla de många utmaningar vi står inför är ingen liten sak. Det gäller även företagandet.

Företagarna i Finlands EU-valprogram

En viktig form av samarbete är arbetet i SMEUnited, den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag. Den samlar 12 miljoner europeiska små och medelstora företag i mer än 30 nationella organisationer. Petri Salminen, som är ordförande både för Företagarna i Finland och SMEUnited, anser att vi som företagsorganisation har en viktig roll när det gäller att kommunicera i båda riktningar.

Vi ser till att de små och medelstora företagens perspektiv beaktas i lagstiftningsprocessen inom EU. Vi ger råd och informerar om hur lagarna skall tillämpas i det finländska samhället. Enligt Salminen kunde lagstiftningen i EU förbättras då det gäller små- och medelstora företag.

Målet bör vara en bättre och effektivare lagstiftning som är målinriktad, effektiv, konsekvent och begriplig. Lagstiftningsarbetet måste säkerställa enkla och förutsägbara regler som gör det möjligt för små och medelstora företag att investera och bedöma risker.

Under den kommande EU-perioden 2024–2029 har Företagarna i Finland förbundit sig att presentera lösningar för att bygga ett mer funktionellt och konkurrenskraftigt Europa. En del av lösningarna förs fram i Företagarna i Finlands EU-valprogram.

Företagarna i Finland erbjuder även ett riksomfattande skolningstillfälle på nätet åt alla kandidater 7.5. klockan 10.00. Regionala valdebatter och valpaneler ordnas åtminstone i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lempäälä, Reso och Rovaniemi.

Att rösta är alltid viktigt. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor du bryr dig om. EU-politiken diskuteras relativt lite i Finland och valdeltagandet är lågt. En viktig målsättning för Företagarna i Finland är därför att bidra till en konstruktiv EU-debatt och därmed öka intresset och valdeltagandet – ta vårt presidentval som ett föredöme. Bryssel beslutar om många frågor som påverkar företagare – det är värt att utforska alternativen och rösta på personer som är positiva till företagande. Använd din röst!

Europaparlamentsvalet ordnas den 6–9 juni 2024 och i Finland är EU-valdagen söndagen den 9 juni. I valet väljs totalt 720 ledamöter och från Finland väljs 15 ledamöter för nästa femåriga mandatperiod.

Hippi Hovi, chefredaktör för tidningen Företagare.