27.9.2021 11:22
Nyhet

De årliga riksomfattande företagarpriserna delades ut i Jyväskylä

Försäkringsbolaget Fennia och Företagarna i Finland delade ut de riksomfattande företagarpriserna under galafesten vid de riksomfattande företagardagarna i Jyväskylä lördagen den 25 september 2021. Det prestigefyllda och traditionella priset har delats ut sedan 1968. Fennia och Företagarna i Finland vill med priset öka uppskattningen av företagare och företagande i Finland.

– Det riksomfattande företagarpriset är Finlands mest prestigefyllda pris bland företagarna och vi har delat ut det tillsammans med Företagarna i Finland i redan över 50 år. Särskilt fördomsfrihet och att våga förnya sig förenar årets vinnare. Det har varit fint att se hur viljan att utveckla sitt företag och sin service för att uppnå en bättre kundupplevelse syns i dessa företags verksamhet. Även på Fennia vill vi jobba för dessa frågor, säger prisjurymedlem och Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

Dermoshop föregångare inom näthandel

Dermoshop, som specialiserat sig på hudvårds- och kosmetikprodukter, har lyckats uppnå två mål som många företag bara kan drömma om: en framgångsrik nätbutik och ett känt varumärke.

Dermoshop lanserade sin första nätbutik för redan 25 år sedan. På den tiden hade de flesta företag inte ens egna webbplatser.

Först var nätbutiken ingen framgångssaga. Kataloger och telefonförsäljning var de effektivaste försäljningskanalerna. Det strategiska beslutet om nätbutiken togs bara fem år efter lanseringen.

Dermoshops produkter var från första början avsedda för professionellt bruk på sjukhus, men riktningen ändrades snabbt. Personalen på sjukhusen ansåg produkterna goda och ville köpa dem för eget bruk.

– Den största förändringen är att företaget har vuxit. Vi sysselsätter för närvarande nästan hundra personer. Det har krävt att jag också genomgått en förändring. För tre år sedan blev jag styrelseordförande, säger grundaren Henry Backlund.

Nätbutiken säljer i dag över 400 produkter. Dermoshop har dotterbolag i Sverige, Estland och Ryssland. Dermoshops huvudkontor ligger i Österbotten i Korsnäs på ett område som hör till Unescos världsarvslista. Där finns även företagets nya tvålfabrik.

Dermoshop Ab

Startade: 1983

Grundare: Henry Backlund

Verkställande direktör: Suvi Markko

Hemort: Korsnäs

Antal anställda: Cirka 90

Omsättning: 25,5 miljoner euro

Rörelseresultat: 2,6 miljoner euro

Schaktning och bilhandel utgör stadig grund för E.Hartikainen

Schaktning och bilhandel har skapat en stadig grund för Joensuubaserade E. Hartikainen. Företaget har schaktningsentreprenader, med anpassning till gruvdrift, runt om i Finland. Bilaffärerna, som utgör företagets andra grund, ligger för sin del i Östra Finland och Kajanaland.

E. Hartikainen koncentrerar sig på sina resurser och styrkor utan krusiduller. Siffrorna talar för sig själva: företagets omsättning är årligen över 200 miljoner euro.

– Kontinuitet är a och o. Först skapar man goda relationer med kunder, så att vi vet vad de egentligen vill ha. Efter det kan vi tillsammans utveckla verksamhet som ger tillväxt, säger verkställande direktören Arto Hartikainen.

E. Hartikainens historia går tillbaka till 1960-talet. Ensio Hartikainen började som företagare med åkerarbete och skogsröjning. Det var ont om pengar hela tiden.

– Jag var tvungen att bli företagare, eftersom jag inte klarade mig hos andra. Verksamheten utvidgades så småningom efter hårt arbete och sisu, men det var svårt. Bilarna kom med på 80-talet när jag flyttade till Joensuu, minns Ensio Hartikainen.

Ensio Hartikainen är fortfarande som 80-åring företagets styrelseordförande, men så småningom tänker han dra sig undan från ansvarsuppgifter.

E. Hartikainen Oy

Startade: 1965

Grundare: Ensio Hartikainen

Verkställande direktör: Arto Hartikainen

Hemort: Joensuu

Antal anställda: Cirka 700

Omsättning: 204,4 miljoner euro

Rörelseresultat: 15,6 miljoner euro

Heikkinen Yhtiöt växte från enmansföretag till föregångare inom golvläggning

Heikkinen Yhtiöt är ett företag där man uppskattar arbetstagarnas skickliga händer och flitighet. Tack vare dem kan en entreprenadfirma inom golvbeläggning och -konstruktion infria sitt kundlöfte: allt från botten till yta.

Handavtrycket av företaget som startades av Jarmo Heikkinen syns över allt i Finland: på flygplatser, i köpcentrum, företagslokaler, sport- och simhallar och i hundratals andra byggnader.

Siffrorna vittnar om en ärorik företagarkarriär. Heikkinen Yhtiöt har under knappt 40 år vuxit från ett enmansföretag till en riksomfattande aktör med över 300 anställda.Det är ett stort kliv från mattläggare till stor arbetsgivare.

– Jag hade inga som helst avsikter att börja sysselsätta andra. Det bara hände. Jag har varit tvungen att växa med företaget och sluta med hårklyveri. Det handlar i hög grad om att jobba med människor, vilket kräver kommunikation och närvaro. Annars är jag samme gamle Jarmo som 1985, säger företagets grundare och verkställande direktör Jarmo Heikkinen.

Heikkinen Yhtiöt har även vuxit genom otaliga företagsköp, av vilket det senaste, köpet av LTU Groups måleriverksamhet, under den gångna veckan.

Syftet med företagsköpen är att utöka yrkesskickligheten och att växa på marknaden.

Heikkinen Yhtiöt Oy

Startade: 1985

Grundare och verkställande direktör: Jarmo Heikkinen

Hemort: Joensuu

Antal anställda: Cirka 330

Omsättning: 66,9 miljoner euro

Rörelseresultat: 3,9 miljoner euro

Tana är maskinverkstad utan verkstad

Tana, som specialiserat sig på anordningar och maskiner för miljöunderhåll, har ömsat skinn tre gånger under de 25 senaste åren. Det har varit ett livsvillkor, men även nyckeln till tillväxt. Tana tillverkar ingenting på egen hand, utan låter avtalsparten tillverka anordningarna och maskinerna. Återförsäljarna ansvarar för försäljningen till över 50 länder. Över 90 procent av omsättningen kommer utanför Finland.

– Vi är en maskinverkstad utan verkstad. Det kan låta konstigt, men vi är mer av ett nätverksföretag. Vi vill att alla i värdekedjan får nytta, från komponenttillverkare till kund. För det har vi ett sabla bra team, säger Tanas huvudägare och styrelseordförande Kari Kangas.

Han var lönearbetare, men blev företagare när en polare bad honom komma med. Tana var då nästan ett konkursfärdigt företag.

De nya ägarna var tvungna att fatta drastiska överlevnadsbeslut, som att outsourca vissa funktioner. Till slut outsourcades hela produktionen till avtalsparter.

Nu lever företaget i en ny fas, där digitaliseringens möjligheter, hantering av och ledning med data ligger i fokus av verksamheten.

Tana Oy

Startade: 1971

Huvudägare: Kari Kangas

Verkställande direktör: Kari Liuska

Hemort: Jyväskylä

Antal anställda: Cirka 40

Omsättningsprognos (2021): 46 miljoner euro

Rörelseresultatprognos (2021): 5,5 miljoner euro

Text: Fennia

Bild: Tero Takalo-Eskola