Euro currency money coins and paper banknotes
16.10.2021 10:48
Nyhet

Den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd öppnar i december

Riksdagen har gett grönt ljus för en femte omgång av kostnadsstöd till de företag som drabbats hårdast av coronaepidemin. Stöd ska beviljas företag främst inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen.

Stödberättigade är också företag inom andra branscher som har varit föremål för begränsningar i anslutning till hanteringen av pandemin. Enbart myndighetens rekommendation ska inte betraktas som en begränsning.

Kostnadsstöd beviljas som tidigare av Statskontoret. Syftet med lagen är att stödja kontinuiteten i verksamheten för de branscher som särskilt drabbats i den svåra situation som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Ett annat syfte är att minska antalet konkurser genom att ge företagen mer tid att anpassa sin verksamhet och sina kostnader då den kris som orsakats av pandemin dragit ut på tiden.

Stödet är oskäligt ur mindre företags synvinkel

Petri Malinen, ekonomisk expert på Företagarna i Finland, anser att företagen ska behandlas jämlikt.

– Trots att man kan förstå myndigheternas prioriteringar är de fullständigt oskäliga ur många mindre företags synvinkel, säger Malinen.

Han påpekar att till exempel många företag som erbjuder personliga tjänster har lidit mycket av regeringens och hälsovårdsmyndigheternas direktiv. Skönhetssalongerna är enligt Malinen typexempel på sådana företag.

Med tanke på marknadens funktion är det viktigt att de åtgärder som vidtas snedvrider konkurrensen så lite som möjligt. Coronapandemin har drabbat branscherna på väldigt olika sätt. Därför är det motiverat att också de offentligt finansierade stödformerna beaktar hur mycket affärsverksamheten har störts på grund av pandemin.

Ansökningsperioden för kostnadsstöd fem inleds i december och upphör i februari 2021.