5.8.2019 09:14
Nyhet

Det grundades rekordmånga aktiebolag i början av juli

Det har grundats många aktiebolag sedan kravet om aktiekapital avlägsnades i början av juli. Experterna påminner om att företagare borde bekanta sig ordentligt med de krav som gäller aktiebolag.

– Det var livligt i juli, sammanlagt över tusen nya bolag grundades de första elva dagarna i månaden, berättar registerchef Lalli Knuutila från Patent- och registerstyrelsen, PRS.

Den bakomliggande orsaken är lagändringen i början av juli. Den avlägsnade kravet på ett aktiekapital på 2500 euro då man grundar aktiebolag.

– Det ser ut som en propp har släppt. Kravet på att aktiekapitalet skulle sänkas till noll var tydligen efterlängtat.

Detta har inneburit extra arbete för PRS.

– Under hela året har det inte grundats så här många aktiebolag på en månad som det nu har grundats på en halv. Vi var dock beredda, vi anade att lagförändringen skulle påverka. Det har alltså inte uppstått någon stor brådska, berättar Knuutila.

Bland företagen som hittills grundats har 40 procent varit aktiebolag och 60 procent personbolag. Enligt Knuutila är det möjligt att det här förhållandet ändras framöver.

– Det har inte kommit in fler anmälningar om avvecklande än vanligt, säger han.

Många har fel uppfattning om avvecklande av aktiebolag

Knuutila påminner de som grundar bolag om skyldigheterna som aktiebolagsformen innebär.

– Aktiebolag är skyldiga att årligen lämna in bokslut. Det krävs och övervakas aktivt. Självklart kräver aktiebolag även mer administrativt arbete än personbolag. Det är bra att komma ihåg att avvecklande av aktiebolag är en flera månader lång process, medan man gällande firmanamn endast gör en anmälan om avslutande.

Det skulle enligt honom vara bra att uppmärksamma kraven för aktiebolag innan man väljer bolagsform. Många har uppfattningen att man kan avveckla ett aktiebolag bara genom att göra en anmälan.

Justitieministeriet utreder som bäst eventuella behov av ändringar i aktiebolagslagen då det gäller bland annat klargörandet av borgenärsskyddet. Knuutila anser det möjligt att avvecklingen av aktiebolag underlättas i framtiden.

“Aktiebolag begränsar företagarens ansvar”

Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula är nöjd med lagändringen.

– Företagarna i Finlands information har nått nya företagare. Många har grundat aktiebolag på basen av en befintlig affärsverksamhet. Konstgjort aktiekapital behövs inte längre, kommenterar Makkula.

Han anser att aktiebolag är ett bra val för många som vill separera sin egen ekonomi från bolagets ekonomi.

– Aktiebolaget ansvarar för sina egna åtaganden. I vissa ansvars- och skadeståndsfrågor är aktiebolag ett smart val eftersom man på så sätt kan begränsa det egna ansvaret. I det stora hela visar entusiasmen gällande grundandet av aktiebolag att det funnits behov och beställning på ändringen.

Makkula önskar att justitieministeriets utredningsarbete leder till en ändring av aktiebolagslagen gällande avvecklandet av aktiebolag.

– Det skulle vara viktigt att utveckla lagstiftningen gällande aktiebolag så att särskilt avvecklandet av små aktiebolag skulle vara enklare och snabbare än det är nu.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen