19.12.2021 13:37
Nyhet

Enkäten bekräftar företagarens syn – “Snabb och smidig vård med servicesedeln”

Företagarna i Finland föreslår omfattande ibruktagande av servicesedlar i de kommande välfärdsområdena.

Enligt Företagarna i Finlands nya utredning om servicesedlar är en förbättrad tillgång till tjänsterna och kundens frihet att välja de viktigaste motiveringarna för ibruktagandet av sedeln.

– Med servicesedeln får kunden snabbt och smidigt vård. Köerna minskar och företagarna får möjlighet att erbjuda sina tjänster, säger Hoitokoti Päiväkumpu Oy:s verkställande direktör Anne Kangas.

– Med hjälp av servicesedeln kan kunderna snabbt och smidigt välja den tjänsteproducent de önskar, till exempel i vårt fall ett trevligt hem under livets äldre dagar.

Det centrala målet i den kommande social- och hälsovårdsreformen är bättre tillgång till tjänster och kortare köer. Företagarna i Finlands landsomfattande utredning Parempaa hoitoa palvelusetelillä (Bättre vård med servicesedlar) visar att fyra av fem sjukvårdsdistrikt de senaste åren gjort strategiska val att öka användningen av sedeln.

– En ökad användning av servicesedlar ligger helt och hållet i de kommande social- och hälsovårdsbeslutsfattarnas händer. Användningen av servicesedlar ska ambitiöst och tydligt skrivas in i välfärdsområdenas servicestrategier, säger chefen för kommun- och näringslivsärenden Tanja Matikainen från Företagarna i Finland.

Det finns cirka 18 200 företag inom social- och hälsovårdsbranschen i Finland. Fyra av fem är företag med högst fyra anställda. ​​​

– Genom servicesedlarna får finländarna även tillgång till de små social- och hälsovårdsföretagens yrkeskompetens och resurser. Sedeln är ett utmärkt sätt för dessa företag att erbjuda tjänster till social- och hälsovårdsbranschen, säger Matikainen.

Med servicesedel avses i praktiken en betalningsförbindelse från kommunen eller samkommunen och i fortsättningen välfärdsområdet. Förbindelsen ersätter företagets tjänster med en på förhand fastställd andel som utgör värdet på servicesedeln.

Transparenta kostnader till slut

Av enkätsvaren framgår det att kostnadsbesparingarna inte har varit en betydande motivering för ibruktagandet av servicesedeln för den offentliga sektorn.

– Servicesedeln är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att producera tjänster trots att den offentliga sektorn ibland är av annan åsikt. Om den offentliga sektorn räknade sin prislapp på samma grunder som den privata sektorn är tvungen att göra skulle den privata sektorns kostnadseffektivitet vara tydlig, säger Företagarnas chef för kommun- och näringslivsämnen Tanja Matikainen.

I fjol var servicesedelns andel endast 1,15 procent av alla social- och hälsovårdsutgifter.

Vi behöver omedelbart en gemensam och transparent kostnadsberäkningsmodell för att kunna jämföra det privata och offentliga priset. Alla kostnader från fastigheter till förvaltning ska beaktas, säger Matikainen.

Företagarna i Finland skickade ut en enkät om användningen av servicesedlar till alla kommuner med över 20 000 invånare, till alla sjukvårdsdistrikt och till de samkommuner som ordnar alla tjänster i kommunernas primärvård och socialväsende för deras räkning. Svar kom från 53 organisationer.

Redaktionen

toimitus@yrittajat.fi