Laura Manninen blev företagare inom må bra-branschen och verkställande direktör i ett medelstort företag av en slump. Den tidigare tävlingssimmaren vill nu vara en diskuterande chef som bemöter sina arbetstagare som individer.
14.11.2022 16:19
Nyhet

Företag inom må bra-branschen vill vara en ny sorts arbetsplats och förändra den föråldrade arbetskulturen

Laura Manninen blev företagare inom må bra-branschen och verkställande direktör i ett medelstort företag av en slump. Den tidigare tävlingssimmaren vill nu vara en diskuterande chef som bemöter sina arbetstagare som individer.

Laura Manninen blev företagare inom må bra-branschen av en slump via sin hobby. Hon är en tidigare tävlingssimmare som tränade unga idrottare i sitt simsällskap vid sidan av sin egen träning. Genom träningsarbetet kontaktades hon av människor som saknade individuell träning i tävlingssimning.

Laura märkte att tillgången till grenspecifik träning var dålig i Finland så hon grundade en firma och började ge individuell träning i simning. Efterfrågan på tjänsterna ökade så mycket på några år att hon år 2015 grundade ett aktiebolag som fick namnet FitPit Oy.

På sju år har FitPit vuxit till ett av de största nordiska simföretagen som i huvudstadsregionen erbjuder grenspecifika träningstjänster i simning, skidning, skrinning, löpning och triathlon. Det finns träning för motionärer på olika nivåer och i olika åldrar. De äldsta som tränas är i pensionsåldern och nästa vår då babysimningen inleds är de yngsta bara några månader gamla.

Vi erbjuder våra kunder välmåendetjänster så enligt mig är det väldigt relevant och viktigt att även våra anställda mår bra.

FitPits personalantal ökade snabbt efter att aktiebolaget grundades. För närvarande har företaget 20 fastanställda och 30 timanställda på deltid. Laura berättar att hon vuxit in i chefsrollen ett steg i taget. Som chef vill hon vara diskuterande, lättillgänglig och beakta individens behov.

– Jag vill att FitPits personal ska arbeta med glädje. Hos oss bemöts personalen som individer och vi hittar individanpassade arbetssätt för alla. Detta beaktas redan under orienteringsperioden.

Som yrkesperson inom må bra-branschen är Laura orolig över den nuvarande arbetskulturen. Hon upplever att det prestationsinriktade samhället gör människor sjuka och ses i den ökade förekomsten av psykiska problem. Laura vill förändra den nuvarande arbetskulturen och lyfta den till 2020-talet.

– Vi erbjuder våra kunder välmåendetjänster så enligt mig är det väldigt relevant och viktigt att även våra anställda mår bra.

Laura ser mycket gott i den utmanande coronatiden eftersom den hjälpte henne att förändra den dammiga kontorskulturen i en mer flexibel riktning.

– Det allt vanligare distansarbetet är ett viktigt steg mot en bättre arbetskultur. I en idealvärld är arbetet inte bundet till en plats, men inte heller till en arbetstid, utan arbetet ska vara bundet till uppgifter.

Det avgörande enligt henne är att arbetsuppgifterna ska bli gjorda och för det behöver man inte sitta 40 timmar i veckan på ett kontor.

FitPit-kontorets mötesrum är som ett vardagsrum för de anställda. Alla får komma till kontoret helt som sig själva och ingen behöver upprätthålla någon roll i arbetet.  Om en anställd har en dålig dag får det synas. Arbetsgemenskapen stöder och hjälper i svåra stunder.

FitPit har en öppen diskussionskultur och låg organisationsstruktur och dessa försöker man stärka i företagets interna kommunikation.

FitPit söker kontinuerligt efter olika arbetssätt för att implementera en modern arbetskultur. Ibland misslyckas försöken och ibland lyckas de. Utvecklingsarbetet fortsätter och vägen till en ny slags arbetskultur framskrider för varje försök.

Utöver en välmående arbetsgemenskap är miljö- och samhällsansvaret en viktig värdering. Våren 2021 inledde FitPit ett välgörenhetsprojekt i Zanzibar. Projektets mål är att lära lokalbefolkningen i Zanzibar att simma och ge dem information om korallrevens och havens betydelse. Avsikten är att utbilda lokalbefolkningen till simlärare så att simkunnigheten blir en bestående del av lokalbefolkningens kompetens. Förhoppningen är att projekten i framtiden ska utveckla lokala företag, skapa arbetsplatser och på så sätt förbättra det lokala välbefinnandet.

Laura Manninen

FÖRETAG: FitPit Oy

BOR: I Helsingfors

HOBBYN: Simning, yoga, Taiji, lugna stunder och läsning

Bild: Jenna Lehtonen