Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

5.9.2023 07:12
Nyhet

Företagande allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga

Företagardagen har firats årligen 5.9 sedan år 1997. Den årliga Företagardagen arrangeras av stiftelsen Yrittäjän Päivä, vars bakgrundskrafter är en bred mängd aktörer från Finlands näringsliv och företagsaktörer. Stiftelsens verksamhet har som uppgift att stöda företagsverksamhet och främja uppskattningen för företagande. Företagardagen uppmärksammas just i dag eftersom centralförbundet Företagarna i Finland grundades den 5 september 1995.

Att starta eget är för många unga ett sätt att sysselsätta sig och att få göra sådant som de är intresse¬rade av. Som företagare får unga möjligheten att självständigt påverka sitt arbete och förtjäna. Dessutom får de friheten att verkställa sina egna idéer.

Enligt många utredningar anser unga att företagande är väsentligt för välfärden i samhället. Företagande är därför allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga.

Tröskeln att börja som företagare har blivit lägre de senaste åren. Motivet att bli företagare har också förändrats: tidigare såg man företagande som ett sätt att skapa en förmögenhet, men i dag ser unga företagande också som ett medel för att förändra världen.

Unga sätter allt större värde på att arbetet är meningsfullt, på arbetets innehåll, arbetsgemenskapen och möjligheterna att påverka och på möjligheterna att sammanpassa arbetet och det övriga livet.

I dag är det en naturlig del av arbetskarriären att flexibelt övergå från lönearbete till företagande och tvärtom. Samhälleligt företagande intresserar också allt mer unga som vill lösa samhällsproblem eller påverka klimatförändringarna.

Jämfört med andra länder startas dock relativt få nya företag i Finland. Vi behöver nya företag och unga personer har en nyckelposition som grundare av dem.

Råd och handledning för att starta ett företag

I Finland finns det gott om rådgivning och handledning för unga som är intresserade av företagande. Det är särskilt viktigt att de unga får korrekt, realistisk information om företagarskapet, både om risker och om möjligheter, redan i företagets planeringsskede.

Det är bra att diskutera företags- och affärsidén med företagsexperter, som ger råd för att utarbeta en affärsplan, för finansiering och i alla andra ärenden som gäller inledande av företagsverksamhet – ingen behöver vara ensam med sina funderingar.

Företagarna i Finland har redan länge uppmärksammat unga företagare med personlig rådgivning i olika nätverk. Avgiftsfri rådgivning erbjuds också av arbets- och näringsbyråerna, genom kommunala sysselsättningsförsök och av andra regionala företagstjänster, som nyföretagscentralerna. De arrangerar också företagarutbildning och informationstillfällen.

Start up-försök för unga ger kraft i början av företagarskapet

Regeringen stöder unga personers företagande genom åtta regionala start up-försök. Försöken startade under hösten 2022. Genom starkt parallellt stöd försöker man få unga att se på företagande som ett karriäralternativ, ge dem möjligheter att öva sig på företagande och med hjälp av mentorer ge dem stöd i företagsstarten. Särskilt satsar man på att nå de unga i deras kanaler i sociala medier.

Företagarna i Finland och många andra näringslivsorganisationer strävar efter att hitta unga som vill fortsätta företagsverksamheten i stället för äldre företagare som går i pension. Det finns ett stort behov av nya företagare för ägarskiften. De unga kommer inte så ofta att tänka på att man kan bli företagare också genom att köpa ett företag, och därför är det viktigt att sprida mer information om den här möjligheten bland unga. Det behövs också goda exempel på ägarskiften.

Trevlig företagardag!