8.5.2023 19:42
Nyhet

Företagare, byt din medlemsfaktura i pappersformat till e-faktura

Företagarna i Finland uppmuntrar sina medlemmar att byta medlemsavgiftsfakturorna i pappersforma till e-fakturor eller e-postfakturor.

Vi strävar efter att minska den ekologiska belastningen som orsakas av pappersförsändelser, också vad gäller vår fakturering. Vi uppmuntrar därför våra medlemmar med pappersfakturering att övergå till en mer ekologisk och leveranssäker e-fakturering.

Företagarna i Finland vill också betjäna sina medlemmar så kostnadseffektivt som möjligt. Vi styr hellre medlemsavgifterna till intressebevakning som gagnar hela vår medlemskår än till dyra papperfakturor.,

Från och med den 10.5.2023 tillkommer ett pappersfaktureringstillägg på 6,00 € för medlemsavgiftsfakturorna i pappersformat från Företagarna i Finland. Före det hinner du ännu byta din papperfaktura till e-faktura. Om det inte är möjligt för ditt företag att ta emot e-fakturor från andra företag kan du välja e-postfaktura som faktureringsmetod.

Du kan ändra din faktureringsmetod så här

Logga in med din e-post i medlemstjänsten jasenpalvelu.yrittajat.fi. Välj Beställ nytt lösenord när du loggar in för första gången.

Du kan också meddela dina nya faktureringsuppgifter till din regionorganisation eller Företagarna i Finland. Kontrollera kontaktuppgifterna till regionorganisationerna här. För att vi ska kunna styra ändringarna rätt bör du inkludera namnet på ditt företag och ditt medlemsnummer.