Företagare, då ekonomiska problem börjar hopa sig ska du genast göra detta – ”Vidta åtgärder och be om hjälp”

Vilka är tecknen på risk för konkurs? Vad ska en företagare göra om ekonomiska problem börjar hopa sig? Och var kan man söka hjälp?

Vi frågade chefen för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, på Företagarna i Finland.

Var uppmärksam på dessa tecken

– Det är bra att vara uppmärksam om du oroar dig för företagets lönsamhet, om du inte klarar av att betala lön åt dig själv eller dina arbetstagare, om räkningarna hopar sig, om du inte längre klarar av att betala lån och räntor, om arbetsmängden eller försäljningen har minskat betydligt eller om den egna orken oroar, säger Toivonen.

Be om hjälp

– Du måste vidta åtgärder. Det lönar sig att söka råd och hjälp för företagets ekonomiska problem genast du märker att den ekonomiska situationen försämras. Ju snabbare företagaren börjar reda ut sina ekonomiska svårigheter desto troligare att företagsverksamheten kan återhämta sig, säger Toivonen.

Ett sätt att få konkret hjälp är att kontakta Företagarna i Finlands rådgivningstjänst. Dessutom får du gratis ekonomisk hjälp via FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen. Företagare kan kontakta den avgiftsfria tjänsten Företagarens ekonomihjälp: Företagarens ekonomihjälp – NTM-centralen. Företagets ekonomiska situation kartläggs via tjänsten och man får råd om vilka alternativ man har som företagare. Företagets alternativ för återhämtning kartläggs också.

Försök avtala om betalningsarrangemang

– Om du inte klarar av att betala räkningar, skulder och andra avgifter ska du kontakta borgenären och förhandla om betalningstid. Om räkningarna lämnas obetalade överförs de rätt snabbt till indrivning. Det medför ytterligare kostnader för företaget, säger Toivonen.

Företagaren ska genast kontakta sin borgenär och komma överens om betalningsarrangemang för att förhindra indrivning. Det lönar sig att avtala om detta skriftligen, till exempel per e-post. Det är också möjligt att försöka göra upp en betalningsplan med indrivningsaktören om inkassobrevet redan skickats ut.

Bedöm den ekonomiska situationen

Det är viktigt att ha en kassaflödesberäkning varje vecka som visar hur mycket pengar som kommer in i och går ut ur företaget.

Se särskilt till att kassaflödet huvudsakligen hålls positivt. Gör därför regelbundet upp en kassaflödesberäkning. Resultaträkningen visar till exempel den nuvarande räkenskapsperiodens inkomster, utgifter som dragits av i bokföringen och förskottsskatten på resultatet. Balansräkningenvisar ditt företags tillgångar och kapital vid en viss tidpunkt.

Du får hjälp med att tolka siffrorna och göra beräkningarna av till exempel din bokförare, utvecklingsbolaget i din egen region, nyföretagscentrumet i din region  och företagsfaddrarna.

Kontrollerad nedläggning, fatta inga panikbeslut

Då tanken på att lägga ned företaget smyger in i företagarens medvetande lönar det sig att inte fatta förhastade beslut som att genast lämna in konkursansökan. Företagarna i Finlands rådgivningstjänst ger tydliga anvisningar också i hur man kontrollerat lägger ned företagsverksamheten och den ger även stöd i planeringen av framtiden.