Företagargallup: En fjärdedel av SMF-företagen erbjuder sommarjobb i år

Företagarna i Finlands rådgivare har under de senaste veckorna svarat på många frågor angående sommarjobb och anställningsvillkor för sommaranställda. Speciellt arbetsvillkoren, löneavtalen och eventuella tillägg och övertidsersättningar har intresserat de små- och medelstora arbetsgivarföretagen.

– Arbetstiderna och lönerna är återkommande frågor varje vår. Vi ger företagarna råd om vad som ska ingå i arbetsavtalen, vad arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om och vad som bör tas i beaktande då man anställer en ung oerfaren arbetstagare, berättar juristen och Företagarna i Finlands sakkunnige Atte Rytkönen-Sandberg.

Industriföretagen anställer flest sommarjobbare

Antalet företag som planerar att anställa sommarjobbare har ökat en aning bland de små- och medelstora företagen. Åren 2022 och 2021 angav 23 procent att de tänker erbjuda sommarjobb medan siffran i år är 24 procent.

Det största antalet sommarjobb för unga erbjuds av företag inom industrin. Hela 41 % av små- och medelstora industriföretag uppger att de tänker anställa sommarjobbare. Även företagarens egen ålder har betydelse. De yngre företagarna mellan 18 och 39 år är mest benägna att ge sommarjobb åt ungdomar.

Även storleken på företaget har betydelse. Ju fler som jobbar i företaget, desto fler sommarjobb har företaget att erbjuda.

Tio tips för företag som anställer sommarjobbare:  

  1. Kartlägg behovet av sommarjobbare i god tid.
  2. Fundera på olika kanaler för rekrytering.
  3. Bemöt alla som söker likvärdigt.
  4. Svara på varje ansökan på något sätt.
  5. Ha realistiska krav på arbetsmängden.
  6. Bekanta dig med arbetslagstiftningen och bestämmelserna i bindande arbetsavtal.  
  7. Kontrollera om kollektivavtalen har skilda bestämmelser för unga arbetssökanden och arbetstagare.
  8. Gör alltid ett skriftligt arbetsavtal. 
  9. Satsa på tydliga instruktioner och vägledning under hela arbetsperioden.
  10. Skriv ett arbetsintyg efter avslutat sommarjobb. Erbjud dig att rekommendera personen om du varit nöjd med arbetsinsatsen.

1038 representanter för små- och medelstora företag deltog i undersökningen den 5-20 mars 2023. Felmarginalen är 3,1 procent i båda riktningarna. Kantar Public genomförde undersökningen på beställning av Företagarna i Finland. Bekanta dig med resultaten (på finska) här.