Företagargallup: För företagare innebär ansvar framför allt efterlevnad av lagar och avtal

Det viktigaste ansvarsarbetet för företagare är att följa lagar och avtal, betala skatter och betjäna sina kunder väl.

– Det här är viktigt att komma ihåg, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen på SuomiAreena i Björneborg. Samhället fungerar inte om det inte finns företag som är lönsamma, som respekterar samhällets gemensamma spelregler och som tar väl hand om sina arbetstagare och kunder.

Största delen (76 %) av företagen bedömde i företagargallupen att de beaktar ansvarstänkande i sin verksamhet, 13 % beaktar det inte enligt egen utsago och 11 % kan inte bedöma frågan. Det mest typiska beaktandet av ansvarstänkandet finns inom industrin, i företag med flest anställda.

Ansvarsskyldighet anses särskilt innebära efterlevnad av lagar och avtal (76 %), betalning av skatter till samhället (75 %) och god betjäning av kunder (73 %).

Miljöfrågor och gott omhändertagande av egen personal är också väldigt viktiga delar av företagarnas ansvarstänkande. Dessutom betonas självklart även sysselsättning och omsorg om personalen då företaget växer, säger Pentikäinen.

Pentikäinen presenterade resultatet från FöretagarAkademin i samband med SuomiAreena.

Ansvarstänkandet betonas särskilt bland kvinnliga företagare

Det är intressant att ansvarstänkandet är starkare bland kvinnliga företagare. God kundbetjäning betonas speciellt som ansvarstänkande bland kvinnliga företagare. Man kan också se att yngre företagare anser att efterlevnad av lagar och avtal, betalning av skatter och god kundbetjäning är en självklarhet och inte en särskild ansvarshandling.

Företagarna i Finland kartlade företagarnas ansvarstänkande senast hösten 2021. Kartläggningen nu visar att ansvarstänkandet har minskat en aning sedan senaste mätning.

Det kan bero på att många på grund av kriget i Ukraina och dess eskalerande effekter – som inflationen – måste tänka på sin egen agenda och företagsverksamhetens grundläggande faktorer. Om företagsverksamheten inte är lönsam är allt annat svårare.

Företagarna i Finland stöder sina medlemmar i ansvarsarbetet

–Ansvarsarbetet är viktigt för företagarföreningen. Vi har ansvarsutbildning, utreder ärenden, påverkar lagstiftningen, deltar i diskussioner om såväl klimatskydd som god förvaltning. Vi bedömer också vår egen verksamhet utgående från ansvarsperspektivet.

I FöretagarAkademins utbud är ansvarsfullhet ett väldigt viktigt tema. Det var även temat under akademins SuomiAreena. I år har nästan ett par tusen företagare deltagit i akademin. Den fortsätter som nätutbildning och med närstudier i höst. Företagarakademin är en skräddarsydd helhet av utbildningar, webbinarier och kurser för företagare. Studierna är öppna och avgiftsfria.

Företagargallupen genomfördes av forskningsinstitutet Kantar. Datainsamlingen skedde 24 maj–2 juni 2022. På undersökningen svarade 1 022 representanter för små och medelstora företag. Konfidensintervallet är +- 3,1 procentenheter för det totala resultatet.