29.8.2023 11:54
Nyhet

Företagargallup – hälften av företagarna anser att rasismdebatten är skadlig för Finlandsbilden

Hälften av företagarna som svarat på en färsk företagargallup anser att Finlandsbilden försämrats till följd avsommarens rasismdebatt.

33 procent av alla som deltog i gallupen tycker att den publicitet skandalerna fört med sig är negativ och besvärlig.

– Sommarens debatt väcker oro och frågor bland företagarna, trots att en del uttalanden som lyfts fram är flera år gamla, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland. 

Företagargallupen genomfördes på beställning av Företagarna i Finland den 9-16 augusti. 1207 SMF-företag svarade på frågorna.

Kvinnorna är mera oroade över Finlandsbilden än männen. Av de kvinnliga respondenterna anser 64 procent att bilden av Finland försämrats till följd av skandalerna medan 42 procent av de manliga respondenterna delar denna uppfattning.

Trots att hälften av företagarna anser att rasismdebatten är skadlig för Finlandsbilden uppskattar endast sex procent att debatten påverkar deras egen företagsverksamhet. Mest oroad över konsekvenserna för den egna verksamheten är företag som har över tio anställda och unga företagare i åldersgruppen 18–39 år.

Enligt Pentikäinen är det väsentligt att se till att man i Finland inte ger utrymme för någon slags rasistiskt tänk.

– Det är oerhört viktigt vilken människobild våra beslutsfattare har i denna fråga, och att människor kan känna sig trygga oberoende av hudfärg och religiös eller politisk övertygelse.

Orpo och Purra har mycket att förbättra

Petteri Orpos regering har haft en tuff inledning på sin period. Endast 23 procent av företagarna är nöjda med hur den nya regeringen inlett sin period. Hela 62 procent är missnöjda och 14 procent kan eller vill inte uttrycka sin åsikt. Störst är missnöjet inom servicesektorn.

– Inledningen har verkat förvirrad och påstridig. Förväntningarna på den nya regeringen var större hos företagarna. De mest negativa följderna av rasismdebatten är att den tar tid från arbetet med regeringsprogrammet, säger Pentikäinen.

Av företagarna som deltog i gallupen är 45 procent nöjda med statsminister Petteri Orpo. Tummen ner fick Orpo av 36 procent och 19 procent kan eller vill inte uttrycka sin åsikt.

Finansminister Riikka Purra fick sämre vitsord. Hälften (50 procent) var missnöjda och endast 34 procent gav henne godkänt. 

– Regeringen har möjlighet att reparera den svaga inledningen i höstens budgetmangling. Det gäller att visa ledarskap och gå vidare med innehållet i regeringsprogrammet. Vi har stora och politiskt besvärliga lösningar framför oss. Regeringens funktionsförmåga kommer då att vara avgörande, säger Pentikäinen.

Här kan du närmare bekanta dig med Företagargalluppens resultat (på finska).