A bearded man in overalls working on a tile floor, filling the joints with grout.
8.7.2024 09:46
Nyhet

Företagargallup: Kompetensbristen i små och medelstora företag på lägsta nivån sedan början av 2020

Bristen på arbetskraft har minskat avsevärt, enligt en färsk gallup från Företagarna i Finland.

Ungefär en tredjedel (32%) av de små och medelstora företagen som svarade på Företagargallupen säger att de har haft svårt att hitta kvalificerad arbetskraft.

Andelen är den lägsta sedan 2020 då nästan hälften av företagen upplevde svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft.

I april 2024 uppgav 37% av de små och medelstora företagen att de fortfarande har svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft. I januari 2020 var siffran 46%.

Regionalt sett har svårigheterna med att hitta kompetent personal varit minst i Nyland.

Svårast för företag med fler än 10 anställda

Företag med fler än 10 anställda har svårast att hitta kvalificerad arbetskraft. Rejält över hälften (57 procent) av företagen i denna grupp hade problem med att hitta arbetare med rätt behörighet.

– När affärerna går sämre behövs inte lika mycket arbetskraft och därför söker företagen också färre arbetstagare. Å andra sidan, trots den försvagade situationen, har ett av tre företag haft svårt att hitta kvalificerad arbetskraft och ett av fem företag är för närvarande i behov av arbetskraft. Problemen är särskilt akuta inom tillverkningsindustrin, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Brist på kvalificerad arbetskraft har varit ett tillväxthinder för 22% av företagen. Det är den lägsta procenten sedan januari 2020, då frågan ställdes för första gången i Företagargallupen

– Resultaten visar tydligt på att marknaden inte fungerar. Därför efterlyser företagen kraftfulla åtgärder för att uppmuntra människor att arbeta och göra det lättare för arbetsgivarföretag att anställa. Det behövs också arbetskraftsinvandring, konstaterar Pentikäinen.

Totalt 1 080 företag svarade på gallupen som utfördes 3-12 juni av Verian på beställning av Företagarna i Finland. Felmarginalen är 3,1 procent i båda riktningarna.

Här kan du närmare bekanta dig med Företagargalluppens resultat (på finska).

Är du redan medlem i Företagarna i Finland? Läs mer om nyttan och fördelarna med medlemskapet!