Företagargallup: Majoriteten av arbetsgivarna ogillar fyra dagars arbetsvecka

75 % av arbetsgivarföretagen är inte villiga att testa fyra dagars arbetsvecka om arbetstagarnas lön förblir den samma, visar en ny Företagargallup. Endast 17 % skulle vara redo att testa och 8 % kan inte ta ställning, visar en ny Företagargallup.

– Fyra av fem arbetsgivare tror inte att en fyra dagars arbetsvecka skulle förbättra produktiviteten på ett sådant sätt att arbetstagarna skulle kunna få samma lön som tidigare”, säger Janne Makkula från Företagarna i Finland.

Det är redan nu möjligt att testa på fyra dagars arbetsvecka genom lokala avtal, utan statliga åtgärder.

Viljan att testa på fyra dagars arbetsvecka ökar om lönerna sänks. Då skulle 37 % av arbetsgivarföretagen vara redo att testa. 59 % vill inte testa ens med lönesänkningar.

– En del av arbetsgivarna, 17 %, är villiga att testa utan att sänka lönerna . Viljan finns särskilt i företag som erbjuder experttjänster, där arbetstider och tidpunkten då arbetet utförs är av mindre betydelse än inom många andra branscher. Det väsentliga är ett kvalitativt slutresultat, säger Makkula.

I dessa företag kan man redan nu testa på fyra dagars arbetsvecka genom lokala avtal. För det behövs enligt Makkula inget statligt ingripande eller påbud

Förkortad arbetstid skulle försämra lönsamheten

Enligt arbetsgivarna skulle förkortad arbetstid ha många effekter på företagets verksamhet.

Företagets lönsamhet bedöms försämras i 59 % av arbetsgivarföretagen. Enligt 41 % skulle arbetskraftssituationen försämras. Å andra sidan uppskattar 39 % att samordningen mellan arbete och familjeliv skulle förbättras. Sjukfrånvaron kan minska anser 22 % och enligt 28 % kan arbetshälsan förbättras.

– Den viktigaste iakttagelsen är att 77 % av arbetsgivarna inte tror att en fyra dagars arbetsvecka förbättrar produktiviteten på ett sådant sätt att arbetstagarna kan få samma lön som tidigare, säger ekonom Petri Malinen.

I Finland är arbetsproduktiviteten inom privata sektorn på en lägre nivå och mindre utvecklad än i Sverige, Danmark och Tyskland. I Finland är förädlingsvärdet per arbetstimme cirka 62 dollar per arbetstimme medan det i Tyskland är närmare 70 dollar och i Danmark och Sverige 75 dollar.

– I Finland har arbetsproduktiviteten i princip inte ökat alls på över tio år även om man insett problemets allvar och till och med har etablerat en oberoende produktivitetsnämnd för att lösa problemet. Det är inte troligt att förkortad arbetsvecka plötsligt skulle få arbetsproduktiviteten att öka rejält, säger Malinen.

Enligt Företagargallupen anser endast 13 % av arbetsgivarna att arbetets effektivitet och produktivitet skulle öka till följd av förkortad arbetstid.

Sammanlagt 1038 representanter från SMF-företag svarade på enkäten, 521 av dessa var arbetsgivarföretag.
Undersökningen genomfördes av Kantar Public på uppdrag av Företagarna i Finland. Bekanta dig närmare med resultatet på finska här.