finance business accounting stock background with stack of euro coins on data sheet
22.4.2024 21:53
Nyhet

Företagargallup: Rekordmånga företag i svår ekonomisk situation

Enligt Företagarna i Finlands senaste gallup befinner sig 19 % av de små och medelstora företagen i en ganska eller mycket dålig ekonomisk situation. Detta är den högsta siffran sedan maj 2022, då undersökningen genomfördes första gången. Företagargallupen genomförs varannan månad.

Försämringen av situationen inom industrin är den klart största sedan februari 2024, då endast 1 % av tillverkningsföretagen rapporterade en mycket dålig situation. Nu befinner sig 11 % av industriföretagen i ett mycket dåligt läge.

– Företagens situation har försämrats under våren. De politiska strejkerna och ekonomins stagnering återspeglas i gallupresultatet. Tyvärr blir läget ännu svårare i och med skattebesluten som togs i budgetrian, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Samtidigt som 19 % har det svårt uppger 51 % av landets små och medelstora företag i dagsläget att deras ekonomiska situation är god eller mycket god. Denna andel har varit i stort sett oförändrad de senaste åren.

Utsikterna för framtiden så gott som oförändrade

Företagens syn på framtiden har inte förändrats mycket under vintern och våren. Medan 46 % inte förväntar sig någon större förändring tror 31 % att deras situation förbättras det närmaste året.

De sektorer som mest sannolikt kommer att se en förbättring är tillverkning (35 %) och handel (34 %), framför allt i huvudstadsregionen. Utsikterna för det kommande året för företag i östra Finland skiljer sig inte från utsikterna för företagen i resten av landet.

Av de små och medelstora företagen tror 19 % att situationen blir sämre och 2 % tror att verksamheten kommer att upphöra helt det närmaste året.

Enligt Pentikäinen tillför regeringens skattebeslut förra veckan mera problem för de små och medelstora företag som redan befinner sig i trångmål. Många mindre företag vågar inte höja priserna.

Strejkerna drabbade handeln och industrin särskilt hårt

I den nya gallupen frågade man också företagarna om vårvinterns politiska strejker påverkat dem. Medan 49 % inte tyckte att strejkerna haft någon inverkan, ansåg 46 % att strejkerna hade negativ inverkan på verksamheten.

– Strejkerna har drabbat handeln och i synnerhet industrin. Nästan hälften av de små industriföretagen uppger att de förlorat upp till 100 000 euro i strejkerna. Risken är stor att både företag och arbetstillfällen går förlorade till följd av strejkerna, säger Pentikäinen.

Enligt gallupresultaten har de politiska strejkerna inte drabbat de minsta företagen ekonomiskt i någon större utsträckning.

Det är främst de medelstora företagen som upplevt att strejkerna påverkat verksamheten. De största faktorerna som nämns är att kunder fått lida, logistikkedjan drabbats, man har tappat i affärsverksamhet och haft störningar i importen.

– Det är bra att FFC inte fortsatte med strejkerna. Det skulle ha drabbat finska företagare och i synnerhet arbetstagarna ännu mera, konstaterar Pentikäinen.

Totalt 1 076 företag svarade på gallupen som utfördes 3-15 april av Verian på beställning av Företagarna i Finland.