24.8.2018 11:27
Nyhet

Företagarna: Att underlätta uppsägning av personliga skäl skulle förbättra sysselsättningen

Företagarna i Finland uppmuntrar regeringen att djärvt föra sitt lagberedningsprojekt i mål. Det är nödvändigt att utveckla arbetslagstiftningen i en riktning som underlättar sysselsättningen.

I ramförhandlingarna i april konstaterade regeringen att en ändring av arbetsavtalslagen bereds med syfte att lätta kriterierna för individuell uppsägning i företag som sysselsätter under 20 personer.

Enligt propositionen skulle ett företag med under 20 arbetstagare framöver kunna säga upp en arbetstagare på följande kriterier: a) mindre försummelse av eller brott mot arbetsskyldighet, b) osakligt beteende och c) om det försvårar arbetsgivarens eller arbetsgemenskapens verksamhet eller rubbar förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En förutsättning är att ett fortsatt anställningsförhållande inte kan anses rimligt för arbetsgivaren. Arbetstagaren ska få möjlighet att korrigera situationen genom en varning.

– Bestämmelser gällande anställningsskyddet är ett problem, speciellt i småföretag. Ofta föredrar företagaren att utföra arbetet själv, istället för att ta risken att anställa. Trots att man med de nu föreslagna ändringarna underlättar arbetsavtalslagens grunder och processer gällande uppsägning är det i verkligheten frågan om att underlätta sysselsättningen, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula från Företagarna i Finland.

Reformen stöder särskilt arbetslösa och personer utanför arbetskraften

Löntagarorganisationerna har kritiserat propositionen. De har krävt att lagberedningsprojektet begravs och påstått att det inte finns bevis för att underlättandet av uppsägning i småföretag skulle hjälpa att höja den totala sysselsättningen.

– Att sänka uppsägningsskyddet ökar strömmen av rekryteringar och uppsägningar. Det här förbättrar möjligheterna till sysselsättning för arbetslösa och personer som står utanför arbetskraften, säger Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen.

– En sänkning av skyddet ökar även företagens produktivitet. Det leder på lång sikt till ökad sysselsättning och därmed blir effekten på den ekonomiska tillväxten positiv, säger Kuismanen.

Det framgår även av förklaringarna som gäller propositionens konsekvensbedömningar att den lättare lagstiftning för småföretag som nu är på förslag är motiverad, eftersom småföretag normalt är känsligare än större företag för de kostnader som anställningsskyddet medför. Uppsägningsskyddet inverkar alltså mer på just småföretagens rekryteringar.

37 procent av sme-företagen är beredda att sysselsätta fler om ändringen genomförs.

Bland de sme-företag som svarade på Företagarna i Finlands enkät våren 2017 konstaterade 37 procent att de är beredda att anställa nya arbetstagare, om uppsägning av personliga skäl kunde underlättas.

– Dessutom är det bra att komma ihåg att en ökad omsättning av arbetskraften främjar spridningen av kompetens och ökar sannolikheten att arbetstagarna slutligen kan landa i sådana arbetsuppgifter där deras färdigheter effektivt kan utnyttjas, säger Kuismanen.

Kravet om uppsägningsgrundens saklighet borde räcka

Företagarna i Finland menar i sitt utlåtande att man skulle göra ändringar i den fortsatta beredningen av lagen som skulle förbättra lagstiftningens effektivitet och klarhet.

– Tydligast vore att avlägsna kravet på vägande uppsägningsgrunder och förutsätta enbart sakliga skäl. Dessutom borde man säkerställa att nya bestämmelser är möjliga att tillämpa oberoende av eventuella avvikande bestämmelser i lagen om kollektivavtal. Det är endast så man kan garantera att man i verkligheten uppnår önskad effekt med ändringarna, säger Janne Makkula.

toimitus(at)yrittajat.fi

Bild: IStockphoto