Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Företagarna: Den offentliga ekonomins riktning vänder, att slopa momslättnaden skärper beskattningen för småföretagare

Statens skuldsättning stoppas då regeringen balanserar den offentliga ekonomin med sex miljarder euro, bedömer Företagarna i Finlands direktör, chefsekonom Juhana Brotherus. Organisationen är nöjd över att företagens och företagarnas beskattning i huvudsak inte skärps.

I balanseringen av den offentliga ekonomin kommer cirka fyra miljarder från besparingar och två miljarder från ökad sysselsättning.

– Helhetsbilden av regeringsprogrammets ekonomiska politik är trovärdig, omfattningen av anpassningen rätt och tidtabellen snabb. Anpassningen inleds genast nästa år i enlighet med kraven från rådet för ekonomisk politik, säger Brotherus.

– Orpos ekonomiska program tilltalar säkert kreditvärderarna. Genom ett lyckat genomförande kan Finland till och med nå AAA, högsta kreditvärdighet, med de andra nordiska länderna.

Brotherus uppskattar att regeringsprogrammet inte riktigt kommer att nå målet med hundratusen nya jobb.

– Tillgången på arbetskraft är ett centralt hinder för SMF-företagens tillväxt redan nu. Det åldrande Finland behöver arbetstagare från utlandet även i fortsättningen. Skärpningen av arbetskraftsinvandringen försvagar tyvärr sysselsättningens tillväxtutsikter, konstaterar Brotherus.

– Att få in fler människor på arbetsmarknaden är avgörande för individen och samhället. Samtidigt måste man se till att arbetskraftstjänsternas resurser och de partiellt arbetsföras möjligheter att delta i arbetslivet säkerställs bättre än tidigare.

Slopandet av momslättnaden en börda för småföretagare

Småföretagarna är mycket oroade över att momslättnaden slopas.

– Ändringen försvårar verksamheten för mindre företag, tar bort tillväxtincitament och ökar tröskeln för att inleda företagsverksamhet eller bli deltidsföretagare, säger Brotherus.

Den nedre gränsen för lättnad av mervärdesskatten har välkomnats av företagare och företag som omfattas av momsregistret och vars omsättning under räkenskapsperioden (12 mån) är under 30 000 euro. Lättnaden slopas i början av år 2025 på grund av EU-direktivet och regeringen kommer inte att höja den nedre gränsen för småskalig verksamhet.

– Detta skärper skattebördan för låginkomstföretag. Ändringen berör närmare 40 000 företagare så den har en omfattande inverkan, konstaterar Brotherus. Vi föreslår att regeringen höjer den nedre gränsen för småskalig verksamhet till 30 000 euro. Då skärps inte beskattningen för långinkomstföretag.

Samtidigt kan en höjning av de lägsta momssatserna orsaka problem inom branscher som berörs av höjningarna, exempelvis motions-, kultur- och serviceföretag för inkvartering.

– Samma aktörer led just av coronaåren och den föregående regeringens nedstängningsåtgärder, säger Brotherus. Programmet saknar även skatteincitament för investering och företagande. Som helhet kvarstår beskattningen i det närmaste oförändrad. Det gör att programmet lämnade en del att önska.