23.11.2022 16:39
Nyhet

Företagarna: Det är dags att höja ribban i Finland – Fem tips för tillväxt

Företagarna i Finland utmanar hela Finland att höja ribban. Det betyder i klartext att vi måste ha mod att genomföra omstruktureringar av ekonomin för att främja tillväxt och minska de offentliga utgifterna. Företagarna i Finlands fullmäktige förutsätter att den offentliga sektorn koncentrerar sig på sina huvuduppgifter och inte konkurrerar med företag.

”Vi höjer ribban” är Företagarna i Finlands tema i riksdagsvalet 2023. Ribban borde höjas på alla områden: inom den offentliga sektorn, hos beslutsfattarna, inom företagsvärlden och hos löntagarna. Temat offentliggjordes i samband med Företagarna i Finlands fullmäktigemöte i tisdags.

– Tillväxten i Finland är beroende av våra företag. För att kunna växa behöver företagen och företagarna en stabil och konkurrenskraftig beskattning, kunnig arbetskraft och smidig byråkrati. Den offentliga ekonomin borde också vara i skick. En stor skuld inom den offentliga sektorn kräver en allt större del av skatteintäkterna, konstaterar Mari Laaksonen, fullmäktigeordförande i Företagarna i Finland.

– Beslutsfattarna borde driva en politik som förstärker en hållbar tillväxt i hela Finland. Nu är det dags att höja ribban. Samtidigt borde vi prioritera och anpassa våra utgifter. En nedskärning av utgifter som bromsar och fördröjer företagens tillväxt och sysselsättningsmöjlighet är ett måste. Vi behöver även en reform av socialskyddet och arbetslöshetsförmånerna som uppmuntrar folk att ta emot arbete, säger Petri Salminen, styrelseordförande i Företagarna i Finland.

– Samtidigt måste vi försäkra oss om att våra inhemska företag har stabila och förutsägbara verksamhetsförutsättningar. Detta är särskilt viktigt i dagens värld som präglas av stor osäkerhet, påpekar Laaksonen.

Enligt Företagarna satsar Finland oroväckande lite på företagsutveckling jämfört med många andra länder. Den nya regeringen borde satsa mera officiella medel på forskning och utveckling. På det sättet uppmuntras även SMF-företag att öka investeringarna inom produkt- och processutveckling.

Företagarnas fem tips för att öka tillväxt:

  1. Vi stoppar den offentliga sektorns skuldspiral genom att anpassa den offentliga ekonomin.
  2. Vi sänker beskattningen på företagande och arbete samtidigt genom stabil och förutsägbar skattepolitik.
  3. Vi genomför reformer med fokus på produktivitet och sysselsättning för en konkurrenskraftig arbetsmarknad.
  4. Vi satsar på kunskap och kompetens, speciellt genom att erbjuda bättre möjligheter att omskola sig.
  5. Vi ökar investeringarna inom forskning och utveckling i SMF-företag.

År du redan medlem i Företagarna i Finland? Läs mera om nyttan av att vara medlem och våra medlemsförmåner!