Företagarna: Fart på exporten, förnuft då hamnar stängs

Antalet exportföretag har inte ökat i Finland de senaste åren. – Vi behöver åtgärder som förbjuder oproportionerliga arbetsstrider och stärker hamnarnas förmåga att vara verksamma under trycket från arbetsmarknaden, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen

– I internationell jämförelse är vi högst medelmåttiga som exportland. Exportens andel av BNP kunde vara betydligt större, menar Pentikäinen. 

Han talade på temat på ett exportseminarium i Vindala i Södra Österbotten i lördags. 

– Det är viktigt att finländska företag riktar in sig mera djärvt på export. Företagens resurser och kompetens är ofta inte tillräckliga, även om produktutbudet är konkurrenskraftigt. 

I våras klargjorde Företagarna i Finland i Företagargallupen att arbetarrörelsens verksamhet är en betydande investeringsbroms för företag.  

– Det finns faktorer som bromsar exportsatsningar i Finland. En är arbetarrörelsens verksamhet. Många har bittra erfarenheter av hur arbetarrörelsen stänger hamnar på lösa grunder. Då funderar många på varför man ska satsa på export. 

Pentikäinen betonar att de övriga nordiska länderna är en naturlig första marknad för många finländska företag. 

– Därför är det viktigt att främja de nordiska länderna och göra området till det mest integrerade marknadsområdet i världen. Det här är ett gemensamt uttalat mål, men inget verkar hända för att nå målet. 

– Vi måste fästa särskild uppmärksamhet vid affärsverksamhet där det inhemska mervärdet är stort. Så skapas mest arbete och välbefinnande i Finland.