12.4.2022 20:58
Nyhet

Företagarna: Förkortade anteckningar om betalningsstörningar underlättar ny start 

Företagarens och företagens möjlighet att bli av med anteckningar om betalningsstörningar påskyndas då skulden har betalats i sin helhet. Riksdagen godkände lagen förra onsdagen.

–  Beslutet stöds starkt av Företagarna i Finland och vi har jobbat för dessa ändringar, säger chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen

Tidigare har anteckning om betalningsstörning synts i gäldenärens uppgifter under minst två års tid, oavsett om skulden redan är betald. I fortsättningen raderas anteckningarna om betalningsstörning inom en månad efter betalning av skulden. Nya anteckningar om betalningsstörning förlänger inte heller gamla lagringstider eftersom varje anteckning behandlas enskilt. 

–  Störningsanteckningarna försvårar finländarnas vardag och kan utgöra ett hinder för att grunda företag. Ändringen hjälper även företagare till ny start efter eventuell konkurs. En kreditanteckning utgör vanligtvis ett hinder för företagsverksamhet och för att grunda ett företag, säger Toivonen. 

I företagsverksamheten behövs till exempel vissa grundläggande tjänster, som t.ex. telefon- och nätabonnemang, försäkringar, bankkonton och banktjänster. Utan dessa är det ofta omöjligt att bedriva företagsverksamhet. Anteckningar om betalningsstörningar kan förhindra tillgång till dessa tjänster. 

I slutet av år 2020 hade kring 43 000 företag anteckningar om betalningsstörningar 

–  Coronapandemin har också inverkat kraftigt på företagarnas och företagens betalningsförmåga. Många företag har kämpat med tillfälliga betalningssvårigheter och det har lett till anteckningar om betalningsstörning.  

Angående kreditupplysningar på företag utgör en betydande del av anteckningarna sådana som grundar sig på tratta. Trattaindrivning är väldigt svårt för företag, eftersom företaget på kort tid kan få en anteckning om betalningsstörningar till följd av indrivningen utan myndighetsbedömning. Därför är det också viktigt att även lagringstiden för företagens anteckningar om betalningsstörning blir rimligare. 

Åtgärderna för att främja ny start ska fortsätta

Effekterna av den nya lagstiftningen gäller de som snabbt kan betala alla sina skulder. 

Finlands regering framförde i halvtidsöverläggningen våren 2021 att det är skäl att utreda behovet av reglerna kring småföretagens rätt att få tillgång till tjänster som är nödvändiga för att idka näring.  

Riktlinjerna är utmärkta och svarar på det som Företagarna i Finland tagit upp den senaste tiden. Utredningen bör inledas genast. Företagarens grundläggande tjänster ska vara tillgängliga även då företagaren har en anteckning i kredituppgifterna. 

–  Alla företagare, företag eller personer som vill bli företagare klarar inte av att genast eller på väldigt kort tid betala alla sina skulder så att anteckningarna om betalningsstörning avlägsnas från registret. Därför är det viktigt att den här utredningen inleds direkt, säger Toivonen.