Kust-Österbottens Företagare

Välkommen!

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation som tillsammans tillsammans med de lokala företagarföreningarna främjar verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Kust-Österbottens Företagare har 6 medlemsföreningar och cirka 1600 medlemsföretag.

Nyheter

23.11.2021 Nyhet

Tillsammans skapar vi världens bästa tjänster

Social- och hälsovårdsreformen är en av de största tjänste- och förvaltningsreformerna i Finlands historia. I och med reformen överförs social-, hälso- och räddningstjänsterna från…

Evenemang och utbildningar

Botnia paradise