Kust-Österbottens Företagare

Välkommen!

Vi är en tvåspråkig regionorganisation som tillsammans med våra sju lokalföreningar främjar verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen.

Nyheter

22.4.2024 Nyhet

Företagargallup: rekordmånga företag i svår ekonomisk situation

Enligt Företagarna i Finlands senaste gallup befinner sig 19 % av de små och medelstora företagen i en ganska eller mycket dålig ekonomisk situation.…

Företagarens Ekonomihjälp

Tjänsten Företagarens Ekonomihjälp är en nationell tjänstehelhet som erbjuder hjälp och råd för små och medelstora företagare och företag med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Tjänsten består av en nationell telefon- och nätverkstjänst och av dessa stödjande regionala tjänster.

Företagsmentorerna

Företagsmentorerna är ett nationellt nätverk bestående av erfarna företagare, företagsledare och affärsexperter. Med en företagsmentor kan du diskutera dina problem I förtroende och få en utomståendes syn på saken.
Företagsmentorskapet är kostnadsfritt.

Evenemang och utbildningar

Utbildningar och seminarier

Ta din plats online!

Fritid och fester

After Work-tillfälle

Elisas tjänster för företagare

Du får arbetsredskap och flexibla företagstjänster som underlättar din vardag från Elisa. Hos oss kan du hitta lämpliga anslutningar för företagare och småföretag, fungerande enheter, pålitliga datasäkerhetsprogram och effektiva kontorsapplikationer. Läs mera.

Kust-Österbottens Företagare

Vi är en tvåspråkig regionorganisation för företagare i landskapet Österbotten. Vi främjar tillsammans med de lokala företagarföreningarna verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. 

s mer om vår verksamhet