Kust-Österbottens Företagare

Välkommen!

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation som tillsammans tillsammans med de lokala företagarföreningarna främjar verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Kust-Österbottens Företagare har 6 medlemsföreningar och cirka 1600 medlemsföretag.

Kust-Österbottens Företagares kandidater i Välfärdsområdesvalet

Nyheter

Evenemang och utbildningar