Kust-Österbottens Företagare

Välkommen!

Vi är en tvåspråkig regionorganisation som tillsammans med våra sex lokalföreningar främjar verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen.

Nyheter

29.1.2023 Nyhet

Ny företagarförening i Nykarleby

En grupp företagare i Nykarleby grundar en ny företagarförening. Den nya föreningen inleder sin verksamhet under vårvintern. Ambitionen är att erbjuda nejdens företagare en…

Evenemang och utbildningar