19.12.2018 20:56
Nyhet

Företagarna i Finland: Det lönar sig att underlätta återgången till företagande efter konkurs

Företagarna i Finland föreslår att man borde underlätta återgången till att bli företagare efter att man försatts i konkurs. En ex-företagare, som försattes i konkurs för 20 år sedan, önskar att en yrkesskicklig företagare borde få en andra chans att driva företag.

– Det finns flera hinder både i lagstiftningen och i praktiken om en person som försatts i konkurs vill grunda ett nytt företag. Dessa borde hävas, eftersom en konkurs är lärorik med tanke på företagandet, säger chefen för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, på Företagarna i Finland.

Tavastehusbon Yrjö Reinikainen (på bilden), 72, upplevde en konkurs för tjugo år sedan. För honom var följderna så stora att han inte kunde fortsätta som företagare efter konkursen.

– Jag önskar att företagare även i Finland skulle ha möjlighet att starta på nytt. I till exempel Förenta staterna kan man nolla situationen och börja om från rent bord. I Finland kan utmätningen pågå i till och med 15 år, vilket är en lång tid för en 50-åring som försatts i konkurs.

Enligt Reinikainen förlorar många företagare allt i konkursen. Förutom företagets egendom kan dessutom hela familjens tillhörigheter gå till utmätning.

– Jag önskar att man kunde vara mer öppen när det gäller konkurser. Det skulle vara en bra utgångspunkt inför det nya, om inte allt har gått förlorat.

Förutom företagaren själv påverkar en konkurs också många andra människor.

– Med tanke på arbetstagarna skulle det vara viktigt att man kunde underlätta grundandet av ett nytt företag, säger Reinikainen.

Efter konkursen började han arbeta på frun Marja Reinikainens företag City Plus Oy. Han är produktchef i företaget. City Plus säljer bland annat informationsteknik och audiovisuella produkter på nätet.

Årligen 2000 företag i konkurs

Varje år försätts 2000 företag i konkurs och över 400 ansöker om företagssanering. Företagarna i Finland betonar att företagare som försatts i konkurs snabbt borde kunna bli verksamma igen.

– Om företagare misslyckas är det både mänskligt rättvist och ändamålsenligt med tanke på samhället att de snabbt får bli aktiva aktörer igen. Samtidigt skulle man beakta borgenärernas intressen, säger Tiina Toivonen.

Företagarna i Finland offentliggjorde sitt förslag om att korrigera ärendet i fredags i publikationen Ny chans för företagare.

Enligt Företagarna i Finland är en ny utvärdering av förutsättningarna för tillstånd ett sätt att underlätta återgången till att bli företagare.

– En del branscher kräver tillstånd eller anmälan till myndighet. Förutsättningarna som krävs kan dock hindra grundandet av företagsverksamhet om personen har försatts i konkurs eller om hen har obetalda skulder i utmätning. Det är motiverat att utvärdera förutsättningarna för tillstånd på nytt, säger Tiina Toivonen.

Bort med anteckningar om betalningsstörningar snabbare

Företagarna i Finland föreslår att en förkortning av giltighetstiden för företagarnas och företags anteckningar om betalningsstörningar ska utredas. Om skulden har betalats i sin helhet eller om orsaken inte finns mer ska anteckningen avlägsnas från registret snabbare än vad den görs idag.

– Nu kan det ta upp till två år. Det är en ganska lång tid att vänta på att grunda ett företag, säger verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Rätt till grundläggande tjänster efter konkurs

Enligt Företagarna i Finland borde man dessutom utreda möjligheten att nya företagare enligt lagen skulle ha rätt till de grundläggande tjänster, såsom bank- och försäkringstjänster samt datatjänster, som behövs för att utöva företagsverksamhet.

– Nu är det här inte alltid möjligt om personen har anteckningar om betalningsstörningar. Utan de här grundläggande tjänsterna är det väldigt svårt att grunda ett företag, konstaterar Toivonen.

Lättare till skuldsanering

Andra gångens företagare lyckas bättre, håller sig i genomsnitt längre verksamma, växer snabbare och sysselsätter fler arbetstagare än nya företag. En ny start kan bli möjlig om företagaren får skuldsanering. Det finns dock vissa förutsättningar och hinder för att påbörja skuldsanering och en företagare som försatts i konkurs får inte skuldsanering automatiskt. Det är motiverat att utreda om tillgången till skuldsanering för företagare som misslyckats kunde underlättas.

– Man borde se över om man gällande företagare kunde slopa arbetslösheten på 18 månader som förutsätts innan det är möjligt med skuldsanering. Ett och ett halvt år är en lång tid att vänta innan man kan grunda ett nytt företag, säger Toivonen.

Företagarnas förslag om att underlätta en ny start för företagare som hamnat i ekonomiska svårigheter är en del av Finland 2025-serien, där Företagarna i Finland presenterar målsättningar för den kommande regeringsperioden.

Tiina Rantakoski
tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi