Mikael Pentikäinen

Företagarna i Finland effektiverar sin rådgivning om lokala avtal

Företagarna i Finland grundar ett nytt kompetenscentrum som ger handfast rådgivning om lokala avtal. Behovet av rådgivning är stort i synnerhet inom skogs- och teknologiindustrin.

– Arbetsmarknaden är i ett brytningsskede. Vi vill stödja företagen att göra upp lokala avtal genom att erbjuda rådgivning, utbildning och kunskap, säger Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland.

Enligt Pentikäinen är de lokala avtalen en förutsättning för att Finland ska kunna värna om sin konkurrenskraft.

Det nya kompetenscentret sysselsätter bland annat arbetsmarknadsjurister som ger handledning i samband med förhandlingar med arbetstagarnas representanter.

– Vi varken kan eller vill vara en förhandlingspart, men vi stöder företagen i deras lokala förhandlingar, säger direktör Janne Makkula vid Företagarna i Finland.

Behovet av rådgivning är stort i synnerhet inom skogs- och teknologiindustrin där arbetsgivarna har meddelat att de till stora delar frångår kollektivavtalen.

Företagarna i Finland har bland annat upprättat en databank som svarar på de vanligaste frågorna om lokala avtal på arbetsmarknaden.

Text: SPT