12.3.2024 22:41
Nyhet

Företagarna i Finland: Helt ansvarslöst att genomföra politiska strejker i denna situation

Företagarna i Finland fördömer FFC:s fackförbunds politiska strejker som inleddes på måndagen. Strejkerna är orimliga.

– Det är helt ansvarslöst att FFC genomför politiska strejker i en situation där Finland skuldsätter sig nästan okontrollerbart samtidigt som det pågår ett krig i Europa. Strejkerna fördjupar Finlands ekonomiska problem och minskar företagens vilja att investera i Finland, säger Företagarnas vd Mikael Pentikäinen.

Han påpekar att strejkerna i sista hand drabbar löntagarna och deras ekonomi värst.

– De pågående strejkerna visar att det behövs spelregler för politiska strejker. Det är en orimlig situation att Finlands export och import kan stoppas i flera veckor genom att utlysa politiska strejker när som helst, tillägger Pentikäinen.

Företagarna i Finland påminner fackledarna om att en regering som åtnjuter majoritetens stöd i riksdagen inte kan böja sig under utomparlamentariskt tryck. Regeringen fick nyligen fortsatt förtroende i riksdagen efter en interpellationsdebatt om arbetsmarknadssituationen.

– Regeringens föreslagna reformer är otvivelaktigt måttliga internationellt sett. Till exempel är politiska strejker helt förbjudna i Tyskland. I Danmark finns det ingen generell uppsägningsskyddslag och i Tyskland krävs inga skäl för uppsägning i företag med färre än tio anställda, säger Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör i Företagarna i Finland.

Han tillbakavisar också påståenden om att regeringsprogrammet skulle ha skrivits på näringslivsorganisationernas kontor.

– Ett absurt påstående. Regeringsprogrammet är resultatet av flera veckors förhandlingar med olika parter, konstaterar Pentikäinen.

Lokala avtal en av knäckfrågorna i arbetsmarknadstvisten

Regeringens mål är att lokala avtal ska vara möjliga på lika villkor i alla företag. Lagförslaget om lokala avtal är ute på remiss just nu, fram till 12 april.

Regeringens plan att främja lokala avtal och möjliggöra lokala överenskommelser för alla företag och alla arbetstagare är enligt Företagarna i Finland steg i rätt riktning.

FFC har i sin tur krävt att regeringen fortsättningsvis bör gynna organiserade företag och arbetstagare vid överenskommelser.

–  Varje företag och arbetstagare måste vara jämställd inför lagen och avtal, oberoende av fackförbundens medlemskap. Företagens och arbetsplatsens behov identifieras bäst på arbetsplatserna, inte i kabinetten i Helsingfors. Att öka lokala avtal är nödvändigt för att stärka produktiviteten och tillväxten, säger Janne Makkula, chef i Företagarna i Finland.

Företagarna i Finland fördömer också att fackförbunden motiverat strejker med felaktiga påståenden och förvrängda politiska budskap, till och med lögner.

Företagarna i Finland påminner om att ingen behöver delta i en strejk

– Alla kan arbeta lugnt trots strejker. Ingen är skyldig att delta i arbetsplatsutflykter, strejker eller andra fackliga aktiviteter. Finland har strejkrätt, men inte strejkskyldighet, säger Makkula.

Strejkerna är resultatet av månader av konflikter. Situationen är allvarlig och det värsta är att det inte ser ut att finnas någon enkel utväg.