Helsinki port with cranes
22.3.2024 15:33
Nyhet

Företagarna i Finland kritiserar FFC:s beslut om fortsatta politiska strejker

FFC:s strejker är inne på sin andra vecka och riktar sig mot regeringen Orpos arbetsmarknadsreformer och nedskärningar i den sociala tryggheten. På onsdagen konstaterade FFC:s styrelse att de politiska stridsåtgärderna fortsätter utan avbrott. Strejkerna fortsätter alltså till månadens slut.

Arbetsminister Arto Satonen (Saml) träffade FFC:s ordförande Jarkko Eloranta och Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, i onsdags. Diskussionerna ledde inte till någon lösning på den ansträngda situationen.

Pentikäinen fördömer strejkerna. De är skadliga för Finland, företagen och deras anställda.

– Ur finländska företags och löntagares synvinkel är det mycket skadligt att FFC bestämde sig för att inte acceptera regeringens erbjudande att återgå till förhandlingar. För många tar brödet slut, säger Pentikäinen.

FFC vill att man i lagen tar med att minimianställningsvillkoren ska tryggas i tio år framöver då det gäller lokala avtal. Dessutom kräver facken fortsatta förhandlingar om förtroendemännens ställning och förtydliganden om hur övervakning av de lokala avtalen ska ske.

FFC försvarar sin egen ställning framom arbetstagarna

I strejkerna deltar ungefär 7 000 arbetstagare från Industrifacket, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Elektrikerförbundet.

De fortsatta strejkerna innebär bland annat att inga fartyg som anlöper hamnar i Finland lastas eller lossas. Persontrafiken berörs inte av strejken.

– Detta är ansvarslöst. Vi har en regering som har stöd av majoriteten i riksdagen, påpekar Pentikäinen.

Janne Makkula, chef för arbetslivsfrågor på Företagarna i Finland, förvånas över att FFC valde att fortsätta strejka samtidigt som organisationen krävt diskussioner om lokala avtal och sökande efter en lösning.

– Den enda slutsatsen man kan dra av det är att inget annat än egen lagstiftningsmakt godtas av FFC, fortsätter Makkula.

Försörjningsberedskapscentralen känner oro

Efter beskedet att de politiska strejkerna förlängs till månadsskiftet meddelar Försörjningsberedskapscentralen att läget inte får påverka bränsledistributionen.

Det finns och tillverkas bränsle hela tiden, men tillgången till det förhindras, anser centralen.

Bränslet till flygen omfattas inte av strejkerna, men det räcker inte. Enligt Försörjningsberedskapscentralen ska också diesel och flytande gas finnas på begränsade platser.