25.11.2022 14:21
Nyhet

Företagarna i Finland slår larm – akuta bristen på arbetskraft pressar företagare

Företagarna i Finland är bekymrade över den enorma arbetskraftsbristen i Finland. Företagen i Finland saknar kompetent arbetskraft. Det hindrar företag att växa och utveckla sin verksamhet.

Företagarna i Finland anser att det behövs snabba åtgärder för att lösa situationen. Företagarna hoppas att regeringen främjar arbetskraftsinvandringen och att läroavtalsutbildingen utvecklas. Beskattning och socialskydd ska sporra mer till arbete.

– Det krävs en total systemändring. Oberoende bransch finns det stora utmaningar med att hitta kompetent arbetskraft, säger Maria Norrlin-Asplund, ordförande för det svenskspråkiga nätverket i Företagarna i Finland.

– Vi vill att man i Finland satsar på utbildingen, säger Henrik Wickström som är näringslivspolitisk sakkunnig på Företagarna i Finland. Det borde bli mer lockande för företag att använda läroavtal. Vi vill att företagen får mer stöd i samband med läroavtalen och att samarbetet mellan utbildningsenheterna och företagen blir bättre. Också då det gäller de små och medelstora företagen. Vi måste även höja yrkesexamens nivå i Finland och främja arbetsrelaterad invandring.

Ledningsgruppen för Företagarna i Finlands svenskspråkiga nätverk hade möte i Helsingfors den 23 november. Under mötet träffade nätverkets medlemmar riksdagsledamöterna Elina Valtonen (Saml) och Johan Kvarnström (SDP) för att diskutera arbetskraftsbristen.