23.11.2022 17:04
Nyhet

Företagarna i Finlands nya styrelse – Fyra nya medlemmar

Företagarna i Finlands fullmäktige valde i tisdags företagarorganisationens nya styrelse för nästa tvåårsperiod.

Företagarna i Finlands förbundsmöte valde redan i oktober Petri Salminen från Mellersta Finland till ordförande för de kommande två åren. Förbundsmötet valde Jyrki Hakkarainen från Egentliga Finland och Jenni Parpala från Kust-Österbotten till vice ordförande.

Salminen och Hakkarainen fick fortsatt förtroende medan Parpala tog steget från styrelsemedlem 2020-2022 till vice ordförande.

Under samma förbundsmöte valdes Mari Laaksonen till fullmäktigeordförande och Janne Vuorinen till fullmäktiges vice ordförande.

I Företagarna i Finland tillfaller fem av åtta styrelseplatser regionföreningarna och tre branschföreningarna. Under tisdagens fullmäktigemöte valdes, efter omröstning, Laura Helasjoki-Ristimäki, Jukka Hurrila, Anne Niemi, Nina Rasola och Petteri Virranta att representera regionföreningarna. Mika Uusi-Pietilä, Tiina Wangel och Andreas Ögård representerar branschföreningarna i den nya styrelsen.

Nya som styrelsemedlemmar är Laura Helasjoki-Ristimäki, Petteri Virranta, Tiina Wangel och Andreas Ögård.

Styrelsen för Företagarna i Finland 2022–2024:

Ordförande Petri Salminen, Jyväskylä, Mellersta Finlands Företagare
Vice ordförande Jyrki Hakkarainen, Kisko, Egentliga Finlands Företagare
Vice ordförande Jenni Parpala, Vasa, Kust-Österbottens Företagare
Laura Helasjoki-Ristimäki, Tammerfors, Birkalands Företagare
Jukka Hurrila, Björneborg, Satakunda Företagare
Anne Niemi Seinäjoki, Södra Österbottens Företagare
Nina Rasola, St Michel, Södra Savolax Företagare
Petteri Virranta, Siilinjärvi, Savolax Företagare
Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset yrittäjät AKY
Tiina Wangel, Lääkäripalveluyritykset LPY ry
Andreas Ögård, Erikoiskaupan liitto ETU ry

Styrelsens tvååriga period börjar genast.