5.5.2022 13:03
Nyhet

Företagarna i Sverige och Finland med enad röst: Gå med i Nato!

// Artikeln publicerades i Kauppalehti och Dagens Industri den 5 maj 2022. //

Det är dags nu. Åren av ”det är inte riktigt läge nu” och ”vi får vänta och se” är över. De svenska och finska företagarorganisationerna vill nu skicka en stark uppmaning till våra respektive länders ledningar att snarast ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det skulle stärka säkerheten, friheten och stabiliteten i de nordiska länderna och i hela Östersjöområdet. Det är också helt avgörande faktorer för att det ska vara möjligt att långsiktigt bedriva företag i vår del av världen.

Ett medlemskap i Nato skulle förtydliga Sveriges och Finlands position och därmed minska den marknadsrisk för länderna som länge har orsakats av Ryssland, men som kraftigt eskalerat i samband med krigsföringen mot Ukraina. I förlängningen skulle medlemskapet stärka förutsättningarna för företagandet i hela Norden.

Långsiktig stabilitet ligger alltid i företagens intressen, men vi ska heller inte sticka under stolen med att ett Natomedlemskap nu är särskilt motiverat eftersom det har skett en stor förändring i den svenska och finska säkerhetsmiljön i och med den ryska invasionen av Ukraina. Kriget som Ryssland startat äventyrar stabiliteten i hela Europa. Säkerhetssituationen i norra Europa är också mer allvarlig och mer oförutsägbar. Det finns tyvärr också starka skäl att anta att situationen inte kommer att förbättras snabbt.

Vi måste alltså se om våra hus, och omge oss med goda grannar. Om Sverige och Finland samtidigt blir medlemmar i Nato skulle det höja tröskeln för en rysk aggression i Sveriges och Finlands närområden.
Vi ser att Natomedlemskap har ett starkt stöd bland svenska och finska företagare. I en undersökning som Företagarna i Sverige gjort i sin medlemspanel säger 71% nu ja till ett medlemskap. 16% är emot. I Finland stöder 70 procent av företagarna ett finskt Natomedlemskap. Elva procent är emot. I grunden starka och samstämmiga siffror som talar för att tiden är inne och att tiden är nu.

Vägen till ett Natomedlemskap är också av stor vikt givet de osäkra tiderna, och redan idag har Sverige och Finland ett starkt försvarssamarbete med varandra och båda länderna satsar på sina försvarsmakters utveckling och övningsverksamhet. Att ha gemensamma övningar även med Natoländer kommer vara särskilt viktigt också under anslutningsprocessen.

Sverige och Finland har redan länge varit medlemmar i Europeiska unionen. Som Nato-partner har de också ett nära samarbete med Nato. Av historiska skäl har det varit svårt att ta det sista steget, men givet situationen vi nu står i är det bara naturligt att länderna går med i Nato som fullvärdiga medlemmar och omfattas av dess säkerhetsgarantier.

Vår önskan är att Sverige och Finland ansöker om medlemskap snart och så samtidigt som möjligt, och att länderna därmed skulle gå med i Nato tillsammans. Detta skulle göra det möjligt att utveckla Natos försvar i norra Europa som helhet, vilket i sin tur skulle stärka säkerheten i båda länderna. En säkerhet som våra medlemmar, företagen, behöver för att kunna växa och utvecklas.

Günther Mårder, vd, Företagarna
Mikael Pentikäinen, vd, Företagarna i Finland