21.3.2022 18:51
Nyhet

Företagarna: Kostnadskrisen inom transportbranschen måste åtgärdas genom temporärt avskaffande av distributionsskyldigheten

Företagarna i Finland kräver åtgärder av regeringen för att stöda transportbranschen som lider av den kraftiga ökningen av bränslepriserna. Enligt Företagarna i Finland skulle ett temporärt avskaffande av distributionsskyldigheten vara ett effektivt och snabbverkande sätt att hjälpa den nödställda transportbranschen.

– Ökningen av bränslepriserna är så kraftig att en betydande del av företagen inom transportbranschen hotas av konkurs om inte priset på diesel sänks, säger Företagarna i Finlands sakkunnige inom trafikpolitik, Emma-Stina Vehmanen (bild). 

Sedan kriget i Ukraina började har priset på diesel stigit med tiotals cent per liter. En snabb ökning av bränslepriserna började redan förra året och den har inneburit kärva tider för företagen redan före kriget bröt ut.  

– De ökade bränslepriserna har försatt många företag i kris. För att svara på situationen måste distributionsskyldigheten för transportbränslen avskaffas temporärt, kräver Företagarna i Finlands Vehmanen. 

Avskaffandet av distributionsskyldigheten sänker snabbt priset på diesel med uppskattningsvis 30 cent per liter.  

– Även i jämförelse med transportskattesänkningarna som diskuterats offentligt stöds det temporära avskaffandet av distributionsskyldigheten av att det är en betydligt mer hållbar metod med tanke på statsekonomin, säger Vehmanen. 

Företagarna i Finland anser det viktigt att avskaffandet av distributionsskyldigheten endast är en temporär åtgärd och att skyldigheten återinförs så snabbt som möjligt. Utsläppsminskningarna från trafiken ska främjas målmedvetet och distributionsskyldigheten är en effektiv metod för den tunga trafiken att minska utsläppen.

Beredningen av yrkesdieselsystemet ska påskyndas 

Utöver det temporära avskaffandet av distributionsskyldigheten påskyndar Företagarna i Finland beredningen av systemet för yrkesdieselskatten. 

–  Yrkesdiesel behövs för att trygga en kostnadseffektiv logistik. Regeringen måste påskynda beredningen av lagändringen så att yrkesdiesel kan tas i bruk utan fördröjning, säger Vehmanen. 

I praktiken innebär yrkesdiesel att den tunga trafiken tankar samma diesel som tidigare. Företagaren kan ansöka om återbäring av bränsleskatten. 

Kostnadsökningen drabbar nästan alla företag 

Företag som driver tung transport med hög bränsleförbrukning har drabbats särskilt hårt av prisökningen på transportsbränsle. Företagarna i Finland påminner om att de ökade transportkostnaderna påverkar verksamheten i så gott som alla företag åtminstone indirekt.  

Förutom aktörerna inom tung transport drabbas även till exempel taxiföretagare och företagare som transporterar varor med paketbilar hårt av det dyra bränslet. Det är även bra att utreda vilken metod som är mest kostnadseffektiv för att hjälpa dessa företag. Alla företag som behöver transporter påverkas indirekt av den kraftiga ökningen av bränslepriserna.