Företagarna: Momströskeln bör höjas ännu mer – utskottets förslag på 20 000 euro ”ett steg i rätt riktning, men tyvärr otillräckligt”

Riksdagens finansutskott föreslår en höjning till 20 000 euro av momströskeln för företag med verksamhet i liten skala. Företagarna i Finland välkomnar höjningen, men anser den otillräcklig.

I ett betänkande som publicerades på fredagen säger riksdagens finansutskott att den nedre gränsen för momsfri verksamhet bör höjas från 15 000 till 20 000 euro för företag som bedriver verksamhet i liten skala.

– Höjningen är bättre än ingenting, men fortfarande helt otillräcklig, säger Laura Kurki, skatteexpert på Företagarna i Finland.

Den glidande nedre gränsen för moms för företag med en omsättning mellan 15 000 och 30 000 euro kommer att avskaffas i början av 2025 på grund av ett EU-direktiv. Företagarna i Finland har föreslagit att gränsen för företag som bedriver verksamhet i liten skala höjs till 30 000 euro för att kompensera skärpningen av momsbeskattningen.

– Företagare har länge krävt att tröskeln för småföretagande ska höjas så att de allra minsta företagen inte beskattas hårdare när den lägre tröskeln avskaffas. Det är bra att finansutskottet ser behovet av att stödja ekonomisk aktivitet och entreprenörskap. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men tyvärr otillräckligt, säger Kurki.

I debatten som fördes i utskottet ville oppositionspartierna höja den nedre gränsen från 20 000 till 30 000 euro.

Fortfarande ett hinder för tillväxt

Om utskottets förslag godkänns skulle det innebära en ytterligare höjning av momsen för företag med en omsättning på 20 000-30 000 euro.  

– För vissa företag kan skattehöjningen till följd av slopandet av den nedre gränsen och den ohjälpligt otillräckliga höjningen av den nedre gränsen utgöra ett tillväxthinder eller åtminstone en betydande tillväxtbroms, fortsätter Kurki.

När framtida momsförändringar jämförs med dagens situation kan man enligt Kurki se att förändringarna minskar lönsamheten för egenföretagare och de minsta arbetsintensiva företagen. Momsförändringarna minskar också incitamenten till att bli företagare på heltid.